Seosruokintatilan data tuottamaan

Nautojen ruokinnan tulee olla pakollisen kustannuksen sijaan investointi, joka luo lisäarvoa. Feedlync by Cowconnect on seosruokintatilojen monipuolinen ruokinnanhallintajärjestelmä, jossa todellinen, reaaliaikainen data mahdollistaa ruokinnan taloudellisten vaikutusten kriittisen tarkastelun.

 

"Todellisia vaikutuksia tilan talouteen on helppo seurata"

 

Tuotantopanoskustannusten noustessa jokainen kuluerä joutuu punnittavaksi. Rehulasku voi monessa tapauksessa tuntua helpoimmalta vaihtoehdolta karsia kuluja. Ruokinnan kustannuksia tarkastellessa tulisi olla tietoinen kunkin komponentin tuotantovaikutuksista. Väkirehutason lasku tai laadusta tinkiminen ei kannata, mikäli samalla menetetään kustannussäästöä suurempi määrä maitotilistä.

 


 

Tilojen arkisesta toiminnasta tallentuu jatkuvasti valtava määrä dataa, jota voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin tilan johtamisessa ja päätöksenteossa. Kuinka toissapäiväisen seoksen teko sujui ja milloin rehua pitäisi tilata? Ihmisen muisti on lyhyt, joten nykyteknologia on korvaamaton apu. Feedlync tallentaa pilvipalveluun automaattisesti tehtyjen ja jaettujen seosten toteutuneen koostumuksen ja näin ollen ruokintakerran todellisen kustannuksen ja toteutuneet rehuarvot.

Mutta mikä on tätäkin tärkeämpää, Feedlyncin avulla selviää myös ruokinnan takaisinmaksukyky. Ruokintakustannus yhdistyy päivittäin vastaavan ajanjakson tuotostietoihin, jolloin esimerkiksi toteutunutta maitotuotto-rehukustannuslaskelmaa on helppo seurata ja arvioida päivätasolla. Tämän työkalun avulla ruokinnan mukauttaminen on hallittua, ja tiedetään tarkasti, mitkä ovat muutosten todelliset vaikutukset tilan talouteen. Jatkuvasti piirtyvät, mukautuvat graafit innostavat paneutumaan syvemmin ruokinnan ja tuotostietojen yhdistymisestä syntyvään dataan. Uusia tavoitteita on helppo asettaa ja seurata. Näin ollen käytössä on loistava työkalu matkalle kohti tuottavampaa maidon- ja naudanlihantuotantoa.

 

Kohti tarkempaa arkea

 

Yksi Feedlyncin kiinnostavista ominaisuuksista on seostarkkuuden seuranta. Jokainen seoksen tekijä saa oman profiilin, joka valitaan käyttöön ennen työhön ryhtymistä. Pilvipalvelussa aina ajan tasalla oleva seossuunnitelma näkyy kaikille samanlaisena, ja vältytään ylimääräisiltä väärinymmärryksiltä ruokinnan muutoksissa. Myös yksittäisten työntekijöiden onnistumista ruokinnassa on helppo seurata ja poikkeamiin pystytään puuttumaan ajoissa. Päivästä toiseen tasalaatuisena pysyvä seos parantaa nautojen pötsiterveyttä ja mahdollistaa tuotoksen paremman kehittymisen ilman notkahduksia.

 
Feedlync -ohjelmiston kuvakaappaus eri varastotasoista
Ruokinnassa käytetyt komponentit linkitetään omiin havainnollisiin varastoihinsa, joten varastotasoa voi seurata nopeasti.


 

Säilörehun kuiva-aineen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi seoksen toteutuneeseen ravintoainesisältöön. Tällä on suora yhteys eläinterveyteen, lihanautojen kasvuun ja lehmien maitotuotokseen. Seosta tehdessä voidaan esimerkiksi kattamattomassa siilossa olevalle säilörehulle tehdä kuiva-ainekorjaus vallitsevan säätilan perusteella. Kuiva-ainekorjauksen avulla muiden seokseen lisättävien komponenttien määrät optimoituvat uudelleen vastaamaan täydellistä seoksen koostumusta. Myös ryhmien eläinmäärien muuttaminen onnistuu ”on the go”, näin ylimääräisen jäännösrehun määrä vähenee.

 

Seuraa kulutusta

 

Feedlync seuraa rehujen varastotasoja. Ruokinnassa käytetyt komponentit linkitetään omiin havainnollisiin varastoihinsa, joten varastotasoa voi seurata nopeasti. Feedlync huomioi seoksiin käytettyjen raaka-aineiden määrät ja vähentää ne varastotasoista. Saapuneet rehuerät niin väkirehuista kuin kivennäisistä ja säilörehuista saa kirjattua nopeasti varastoon esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta.


Ota yhteyttä alueellasi toimivaan Hankkijan ruokinta-asiantuntijaan tai konemyyjään.

Feedlync -ohjelmistosta kuva ja teksti: Kokeile ilmaiseksi 30 päivän ajan

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot