Sopivan askeleen edellä ympäristöystävällisessä ruokinnassa

Sopiva® täsmäruokinnan edelläkävijänä tarjosi kehittyville tiloille jo 10 vuotta sitten ison askeleen kohti ympäristöystävällisempää tuotantoa. Sopiva on tilakohtaisesti suunniteltava tuote, joka perustuu täsmällisesti tilan omien säilörehujen ja viljojen laajoihin analyyseihin sekä tilan tavoitteisiin. Sopiva-tuotteissa tilalle kuljetetaan vain puuttuvat ravinteet - ei mitään ylimääräistä.

Ympäristövaikutusten vähentäminen on jo osa jokapäiväistä tekemistä

Suomalaisessa alkutuotannossa ympäristötehokkuus kulkee käsi kädessä tehokkaan maidon- ja lihantuotannon kanssa. Maidontuotannossa maitokiloa kohti lasketut ympäristövaikutukset vähenevät elinikäistuotosta nostamalla. Keskituotoksen nostaminen ja eläinterveyden kehittäminen ovat paremman hedelmällisyyden lisäksi keinoja, joilla useimmissa karjoissa elinikäistuotosta voidaan lähteä nostamaan. Näin kasvatus- ja umpikausienkin ympäristövaikutukset jakaantuvat suuremmalle maitomäärälle. Tilan tavoitteisiin kotoisten rehujen analyysien pohjalta suunniteltu rehu vie tehokkaimmin kohti haluttua päämäärää.

Poikimisen seudun erityistarpeiden huomioimisen lisäksi muun muassa kivennäisruokinnalla on iso rooli eläinterveyden ja hedelmällisyyden parantamisessa. Sopiva-tuotteiden suunnittelussa huomioidaan kotoisten rehujen laajat kivennäisanalyysit, ja kivennäisruokinta voidaan säätää kohdilleen jopa yhden hivenaineen tarkkuudella. Kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme avulla Sopiva-suunnittelussa päästään huomioimaan viimeisimmän tutkimustiedon mukaiset kivennäistarpeet nykypäivän huippulehmälle. Ruokintasuunnitelman kivennäisen käyttömäärään mukautettu säkkikoko vähentää aliruokinnan riskiä ja yliruokinnasta syntyviä turhia kustannuksia.

Tuotannon jatkuva kehittäminen vaatii kehittymistä myös yhteistyökumppaneilta

Hankkijalla ruokinnansuunnittelua kehitetään jatkuvasti entistä täsmällisemmäksi. Sopiva-suunnittelun viimeisimpänä kehitysaskeleena valkuaisruokinnan suunnittelu on tarkennettu yksittäisten aminohappojen tasolle. Tuotantoa rajoittavien aminohappojen tunnistaminen antaa uusia mahdollisuuksia tuotannon lisäämiseksi ja ostovalkuaisen määrän täsmentämiseksi. Muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaamiseksi pystymme myös laskemaan tuotettujen Sopivarehujen hiilijalanjäljen.

Kotoisten rehujen laajojen analyysien perusteella suunnitellut tuotteet kotiuttavat myös peltoviljelyyn käytetyt panokset täysimääräisesti. Tuote suunnitellaan aina yhteistyössä tilan kanssa, jolloin tuote voidaan suunnitella vastaamaan tilan tavoitteisiin mahdollisimman hyvin. Yhdessä koulutetun suunnittelijan tietotaito ja asiakkaan tarpeet muodostavat näin ainutlaatuisen rehuratkaisun. Sopiva kiteytyy luottamuksena ja aktiivisena yhteistyönä ruokinta-asiantuntijan ja tilan väen välillä, mahdollistaen jatkuvan kehittymisen alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Liittyvät tuotteet