Hankkijan Älykäs maatila: Forssan demolohkon kokemukset kasvukaudelta 2022

Syksyllä 2021 lohkolle oli kylvetty Botnica-syysvehnää. Tarkoituksena oli testata syysvehnän eri kylvötiheyksiä. Talvi oli kuitenkin ankara kaikille syyskasveille Forssan seudulla ja niinpä keväällä 2022 kasvusto rikottiin. Tilalle kylvettiin Thorus-kevätvehnää. Ennen kylvöä lohkolle ajettiin sianlietettä 25 m3/ha tasalevityksenä. Aiempien vuosien satokarttojen sekä viljelijän pellon tuntemuksen perusteella lohko päätettiin jakaa kolmeen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeille tehtiin erilaiset kylvölannoituskartat YaraBela Seleenisalpietarille. Näin saimme lannoitustasotestin.Lohkon sisäisen vaihtelun perusteella jaot tehtiin seuraavasti:

vyöhyke numero 1. on ollut varma sadontuottaja edellisinä kasvukausina. Siksi sen lannoitusta alennettiin, YaraBela Seleenisalpietari 110 kg/ha.
Vyöhyke numero 2. on ollut sadontuotannollisesta heikointa aluetta ja sille päätettiin tehdä korkeampi lannoitustaso, YaraBela Seleenisalpietari 200 kg/ha.
Vyöhyke numero 3. on ollut keskimääräinen sadontuotoltaan ja sen lannoitustasoksi säädettiin YaraBela Seleenisalpietari 160 kg/ha.Lannoituksesta tehtiin tehtävätiedosto, joka vietiin automaattiohjauksella varustetun kylvötraktorin terminaaliin. Näin päästiin ohjaamaan Väderstad Rapid A 600C kylvökoneen lannoitteen syöttöä paikkakohtaisesti ISOBUS liitännän kautta. Demolohko kylvettiin 10.5.2022.

Alkukesän kasvinsuojelusstrategia lohkolla

Kasvu käynnistyi vahvasti. Ennen rikkatorjuntaa tehtiin korrensäädekäsittely yhdessä lehtilannoitteen kanssa: Moddus Evo 0,2 l/ha + YaraVita Starphos MnP 3 l/ha. Tavoitteena oli vahvistaa sekä kortta tyvestä että juuristoa. YaraVitasta oraat saivat mangaania. Käsittely tehtiin 5.6.2022.

Lohkolla oli paikoitellen juolavehnää, jota oli torjuttu Roundup Flexillä syksyllä 2021. Se tehosikin hyvin, mutta torjuntaa päätettiin tehostaa Attribut C:llä. Kasvusto oli todella vahva ja kehitys nopeaa. Rikkatorjunta tehtiinkin jo 10.6.2022. Siihen yhdistettiin tautisuojaksi Folicur Xpert 0,25 l/ha varhaisen vehnän pistelaikun torjumiseksi.

Lisälannoitus

Demolohko lisälannoitettiin YaraBela Suomensalpietarilla, 50 kg/ha tasalevityksenä. Lisälannoitus tehtiin 12.6.2022.

Säätyyppi vaihtui kuivemmaksi pian lisälannoituksen jälkeen ja toinen korrensäädekäsittely jätettiin sen vuoksi tekemättä. Luotimme yhdessä viljelijän kanssa siihen, että Moddus Evo:n sekä Attribut C:n lyhentävä vaikutus riittää pitämään kasvuston pystyssä koko kasvukauden ajan.

Kasvitautien torjunta tähkälletulovaiheessa T3

Kasvusto oli suhteellisen puhdas kasvitaudeista tähkälle tultaessa, mutta säätyyppi oli vaihtumassa kosteammaksi. Kasvusto oli hyvin rehevä. Thorus-vehnä suojattiin kasvitaudeilta, erityisesti ruostesuojaus huomioiden, käsittelemällä se Elatus Eralla 0,5 l/ha.Kasvu jatkui vahvana koko loppukesän puintiin saakka. Alla olevista satelliittikuvista nähdään kasvuston tasaisuus läpi kasvukauden.

Sadonkorjuu

Puinnit aloitettiin 5.9.2022 hyvissä olosuhteissa. Satomäärä näytti jo alussa erinomaiselta.

Kostea sato
7971.3 (kg/ha)
Kuiva sato
7503.1 (kg/ha)
Keskim. kosteus
19.51 (%)
Kostea paino
65541 (kg)
Paino (kuiva)
61692 (kg)
Kostea määrä
39811 (kg/h)

Satokartasta nähdään lohkon sisäiset vaihtelut. Huomionarvoista on, että väreissä on aina myös punaista, olipa kyseisen värin arvo tarkasteltavalla lohkolla sitten 1000 kg tai 5000 kg. Jokainen lohko skaalataan erillisenä sen sisäisen vaihtelun mukaan.

Kartoituksen tiedot kertovat, että sato lohkolla oli erinomainen. Koko lohkon keskisato oli lähes 8300 kg/ha! Myös laatu oli Thorus-vehnässä kohdallaan: valkuainen 14 %, hlp 84 kg ja sakoluku 220.

Kuvasarja yllä: yhtenä tavoitteena demolohkon täsmäkäsittelyissä on ollut tasata lohkon sisäisiä satovaihteluita. Edellisien vuosien satokarttoja tarkasteltaessa nähdään, että vuoden 2022 sato on selvästi tasaisin viimeisestä kolmesta kasvukaudesta. Lohkolla on jo aiemmin tehty perusparannuksia, mm. lisäojituksia ja väliojien poistoa.
Kuva yllä: vyöhyke 2. on edellisten satokarttojen perusteella laahannut sadontuotossa. Vuoden 2022 satokartta kuitenkin osoittaa, että sadontuottokykyä on saatu korjattua oikeaan suuntaan.

Oikotietä onneen ei ole. Kuvatulla testilohkolla viljelijä on systemaattisin toimenpitein parantanut lohkon kasvuolosuhteita. Hankkijan peltoskannauksen tuoma tieto pH:n vaihtelusta herätti ymmärryksen ja avasi mahdollisuuden parantaa lohkon pH:ta täsmäkalkituksen avulla.
Tavoitteena on saada ravinteet koko lohkolla viljelykasvin käyttöön.

Kuva pH:n pistedatasta ennen täsmäkalkitusta ja täsmäkalkituksen jälkeen. Lohkon pH on selvästi korjaantunut oikeaan suuntaan.

Demolohkoa on tutkittu erilaisin menetelmin ja lisätietoa on saatu. Kerätyn tiedon perusteella on päädytty täsmätoimenpiteisiin, joiden tavoitteena on ollut pellon tehokkaampi käyttö. Suunta on ollut oikea.