Blogg: Om du vill ha måste du ge #bästafodret

Det var början av 90-talet, och vid sidan av plugget i gymnasiet festade vi hårt. En rad i en finsk rap-bit som fastnade i örat var ”jos haluu saada on pakko antaa” (om du vill ha måste du ge). Idag är det irrgångarna i sociala media som gäller, och man är väl också nyktrare. Nu är det en ny refräng som gäller, "Anna aina enemmän kuin otat" (Ge alltid mer än du tar), för den som framgångsrikt vill marknadsföra sig eller sitt företag i some.

Att få och att ge är också teman som passar bra som hörnstenar i husdjurens utfodring. Om du vill få bra kött eller mjölk, måste du ge djuren foder som uppfyller deras mehov.

Kivennäisruokintaa nuolusangolla

Det lönar sig att ha en kort uppfödningstid. Köttnöt behöver under sitt korta liv på bara ett par år bra foder för att slutresultatet ska bli optimalt, både ekonomiskt och med tanke på djurens välmående. En korrekt mineralutfodring garanterar, att djurets mineral- och vitaminbehov blir tillfredsställt. Grovfoder, och i synnerhet förstklassigt ensilage, innehåller mineraler, men det är data som alltför sällan utnyttjas vid planering av utfodringen. Hur som helst behöver ett växande djur tilläggsmineraler, vitaminer och spårämnen. Det gäller framför allt om man använder mycket bifraktioner från industrin, och mineralanalysen visar att ensilaget har lågt mineralinnehåll.

Det kostar inte mycketatt försäkra sig om, att inte underutfodring av mineraler begränsar djurets välmående och härigenom begränsar tillväxten eller köttkvaliteten. Mineralutfodringen av köttnöt kan grovt räknat kosta ca 7-15 cent/dag. När du letar efter ett lämpligt mineral, gå ut efter prima vara, och lämna inget åt slumpen. De största djuren behöver ofta extra salt, därför är det bra att alltid ha ut slickstensämbar och slickstenar. Hela mineralutfodringen kan ändå inte skötas med slickstenar eller slickstensämnar, även om Hankkijan Emo, Vasikka, Lypsy och Umpi -ämbarna har en mångsidig sammansättning jämfört med många andra alternativ. Om förbrukningen av dessa stenar och ämbar är för stor, är mineralutfodringen åt skogen, de slickstenar som erbjuds fritt visar alltså hur landet ligger.

Vi har redan i många år tillverkat skräddarsydda Sopivamineraler för gårdarna, och de blir allt populärare. Allt fler gårdar har insett produkternas fördelar. Också allt fler köttnöts- och dikogårdar har börjat beställa blandningarna. Två nyheter i vårt bassortiment är de nya tjur- och dikomineralerna. Det är alltid rätt läge att se över mineralutfodringen och begära offert av exempelvis Hankkija.

När mineralutfodringen är i ordning kan du njuta glädjen av att ge och ta!


Marko Dahl
Försäljnings- och produktgruppschef, specialfoder och komponenter