Kivennäispuutoksissa piilee suuri vaara

20.03.2018

Heikki Lehtiniemi.
Heikki Lehtiniemi pitää lypsykarjaa ja emolehmiä Posion Karjalaisenniemellä.

Heikki Lehtiniemi luotsaa 50 emolehmän ja 16 lypsylehmän tilaa Posion Karjalaisenniemellä. Emolehmät asustavat kylmäpihatossa, kun taas lypsylehmät perinteisessä lämpimässä navetassa. Emolehmien vasikat lähtevät suurilta osin jatkokasvatukseen puolen vuoden iässä.

Tilalla oli ennen runsaasti ongelmia emolehmien vasikoiden kanssa. Monen poikimakauden ajan vasikoiden elinvoima oli alhainen, eikä syytä tähän tuntunut löytyvän mistään. Myös vasikkakuolleisuus oli suurta, ja samoja oireita oli havaittavissa myös lypsykarjalla lämpimässä navetassa.

Asiaa tutkittiin sekä eläinlääkärien avulla että Eviraan lähetetyillä näytteillä. Näin suljettiin pois lähes kaikkien todennäköisten eläintautien mahdollisuus. Myös tuotanto-olosuhteita arvioitiin, mutta syytä ei vain löytynyt. Lopulta tutun Hankkijan ruokinta-asiantuntijan Kullervo Palovaaran kanssa tuli puheeksi Sopivakivennäisen kokeileminen. Aiemmin tilalla oli käytössä perinteinen kivennäinen, mutta nyt tilalle räätälöitiin oma kivennäinen, jossa huomioitiin eteläisen Lapin maaperässä tyypilliset ravinnepuutokset, kuten kuparin, sinkin ja kloorin matalat pitoisuudet. Kivennäisestä suunniteltiin sellainen, joka on eläinten saatavilla vapaasti. "Tällöin eläin itse saa määritellä tarpeensa, eikä hoitaja", toteaa Lehtiniemi.

Tuloksia alkoikin näkyä heti ensimmäisestä poikimakaudesta lähtien. Nyt Sopivakivennäinen on käytössä toista kautta. "Enää ei vasikoille tullut heikkoa kautta, ja ne ovat heti syntyessä elinvoimaisia. Myös emojen hoivavietti on syventynyt, sillä ennen emo luopui hoitamasta vasikkaa, jos se näki, että vasikasta ei ollut eläjäksi", kertoo Lehtiniemi. Lypsylehmillä on käytössä sama Sopivakivennäinen, ja sen vaikutukset ovat olleet samankaltaisia. Lisäksi lypsylehmien sorkkaterveys on parantunut ja utareongelmia on vähemmän.

Nyt vahvaa kivennäistä aletaan varovasti laimentaa kohti optimaalista tasoa. "Kivennäisissä säästäminen ei ole tilan kustannuksia katsottaessa ykköskohde", sanoo Lehtiniemi. Vanhaan kivennäiseen verrattuna lisäkustannus on kivennäistä syövää eläintä kohti alle sentin päivässä. Tila on tyytyväinen tekemäänsä ratkaisuun ja haluaa tuoda kivennäisten merkityksen esille laajemmalti koko emolehmätuotannossa. ”Meillä tämä kivennäisasia nousi esille myöhännäisherännäisesti”, kertoo Heikki Lehtiniemi.

Liittyvät tuotteet