Helsädesensilage kompletterar nötkreaturens utfodring och ger stora skördar

Helsädesensilage kompletterar ypperligt vall ensilaget i nötkreaturens utfodring. Den hämtar en välbehövd spelrum till den hektiska skördesäsongen för vall och spannmål. Färdiga blandningar av säd underlättar planeringen av helsädesensilagets kvalité.

Produktionen av helsädesensilage lyckas med alla spannmål, baljväxter eller med deras blandningar. Helsädesensilage passar som insådd, men den kan också användas omfattande på andra segmenter för annan växtföljd.

- I produktionen av helsädesensilage är målet att skörda en stor och möjligtvis en bra smältande foderskörd med en skördegång. Därtill måste kraven för smakligheten och proteinhalten tas i hänsyn, berättar Mika Isolahti, förädlare av Boreal vallväxter och korn.

Inte bara skörden, utan också smältbarheten

Tjurna äter helsädesensilage

I undersökningar för helsädesensilagets smältbarhet har det kommit fram, att korn har bästa smältbarheten av alla spannmålsväxter: till exempel Boreals Trekker-korn har upprepade gånger varit nummer ett i smältbarhetsprov.

I foderrekommendationer för ensilaget som utfodras åt köttdjur borde D-värde vara 680-700 g/kg ts och för mjölkkor 670-700 g/kg ts.

-Trekker har utan tvivel bästa smältbarheten, för dess D-värde stiger över 650 g/kg ts. Till exempel D-värde för vårrågvete och vårvete har typiskt varit 600 g/kg ts i jämförande undersökningar, varefter det krävs speciellt bra kompensation av smältbarhet av kompletterande ensilage, fortsätter Isolahti.

I utfodringsrekommendationer för köttdjur borde ensilagets D-värde vara på samma nivå som för mjölkkor under laktationsperioden alltså 680-700 g/kg ts. Fast helsädesenslilagets D-värde skulle vara lite lägre än ensilagets D-värde, förbättrar deras blandning intaget av foder och produktionsinverkan hålls oförändrad.

Under de senaste par åren har det kommit på marknaden sädesblandningar för helsädesensilage, som underlättar planeringen av foderkvalité. Om spannmålsblandningen innehåller ärter, får man mera nödvändig protein och bättre smältbarhet.

- Till exempel till en vårvetebaserad helsädesfoder hämtar ärter en betydlig förbättring i fodrets smältbarhet, berättar Mika Isolahti

Gödsling och växtskydd som garanti för kvalité

Medan man gör andra odlingsplaner, lönar det sig att planera samtidigt gödslingen av helsädesensilaget, växtskyddsåtgärder och skörderytmen.

Om basen för helsädesensilaget är en spannmålsblandning som innehåller ärter, lönar det sig att välja sädesmängder och gödslingen med tanke på foderkvalité.

Det lönar sig att hålla mängden av ärter måttlig i blandningen, för att underlätta skörden, speciellt om det gäller insådden. En förnuftig kvävegödsling lönar sig också, för att den ökar skördemängden betydligt. D-värde i blandningarna har varit bra efter gödslingen, berättar Mika Isolahti.

Gällande växtskydd måste beslutet för att använda helsädesensilage göras i god tid, för att växtskyddsmedel som innehåller MCP kan då inte användas. Användningen och karenstider av andra ämnen kan också ha sina begränsningar och det lönar sig alltid att kolla dem från registret för växtskyddsmedel (Tukes).

Skörda vid degmognad

Helsädesensilage kan användas i utfodringen med alla vallskörden, men speciellt bra kompletterar den tredje skörden där D-värden är normalt väldigt höga, men fiberhalten är lägre.

Det lönar sig att skörda vid degmognaden, då kornet är ännu degig på insidan, men har inte än börjat stelna och strået börjar gulna. Skördehelheten är då som störst och axens andel av hela skörden är över hälften. Skördetiden är oftast 3-4 veckor före den normala skördetiden.

Den mest ideala skördetaktiken är att skörda med hackar som har slåtterända. Förtorkning behövs inte, för att spannmålets, som skördas som helsädesensilage, har typiskt ett torrsubstansvärde på 30 % eller högre. En skild slåtter och den möjliga strängläggningen orsakar betydande skördeförluster till skördemängden och -kvalité. Båda åtgärder orsakar att korn faller i åkern. I undersökningar har skördeförlusten varit även 15% av torrsubstansskörden.

Högklassiga och skördesäkra blandningar underlättar odlingsplaneringen

Färdiga blandningar för helsädesensilage, som är gjorda i samarbete med Hankkija och Boreal, baserar sig på tvåradigt Trekker-korn, vars smältbarhet har vunnit upprepade gånger smältbarhetsprov för helsädesensilage.

Bra smältbarhet hos Trekker, produktiviteten, stora korn och hög hektolitervikt gör den till ett lockande alternativ för produktionen av helsädesensilage och den är som basis i två blandningar. Ytterligare finns det som alternativ Marble-vete och Rocker-ärt blandning, som lämpar sig speciellt till södra Finland.

Helsädesensilage i utfodringen av nötkreatur

 • Smaklig helsädesensilage ökar foderintaget med även 10-15 %.
 • För sinkor och unga nötkreatur passar det som så.
 • För mjölkkor är rekommenderade mängden 20-40 % av grovfodrets torrsubstans.
 • I utfodringen av köttdjur har man ersatt ensilaget i sin helhet med helsädesensilage utan betydande påverkan på djurens tillväxt- eller slaktresultat.

Hankkija Maittava – en smältbar och smaklig korn-ärt blandning

 • Innehåller produktiva och smältbara TrekkerBOR och smakliga RocketBOR
 • Blandningen kan användas i hela odlingsområdet, förutom zon V
 • Odlingsmängden för helsädesensilage 270 kg/ha, korn 400 st/m2 och ärter 20 st/m2. Som insådd sänks odlingsmängden 30-40 % beroende på förhållanden
 • Tack vare höga D-värde kan blandningen användas upp till 50 % i sörpan, beroende på ensilagets D-värde

Hankkija Ravitseva – väldigt smältbar, proteinhaltig vete-ärt blandning

 • Innehåller MarbleBOR, med hård strå och av jämn kvalité, och smaklig RocketBOR.
 • Kan användas i Södra och Mellersta Finland och i de förmånligare delar av zon IV
 • Odlingsmängden för helsädesensilage 270 kg/ha, vårvete 400 st/m2 och ärter 35 st/m2. Som insådd sänks odlingsmängden 30-40 % beroende på förhållanden
 • I sörpan för mjölkkor max. 40 % av grovfodret

Hankkija Täyttävä – skördesäker korn-havreblandning

 • Innehåller smältbar TrekkerBOR och SteinerBOR, som ger toppskörde
 • Blandningen kan användas i hela odlingsområdet för vall, utom zon V
 • Odlingsmängden för helsädesensilage 250 kg/ha, korn 260 st/m2 och havre 220 st/m2. Som insådd sänks odlingsmängden 30-40 %.
 • I sörpan för mjölkkor max. 30 % av grovfodret