På Ruohonens gård planeras för framtiden

Jouni Ruohonen i mjölkutfodringsavdelningen som helrenoverades i fjol.
Jouni Ruohonen i mjölkutfodringsavdelningen som helrenoverades i fjol.

I kalkvuppfödningsstationen på familjen Ruohonens gård i Aura föder man upp tjurar och kvigor av mjölkras. Delägare i gården som nyligen ombildats till aktiebolag är förutom Jouni Ruhonen hans dotter och svärson. Gården har byggts ut systematiskt och ägarna har klara planer för hur man ska gå vidare. Mjölkutfodringsavdelningen från 80-talet renoverades från grunden i fjol. Nu planeras en ny uppfödningsstation för mellankalvar och en ny separat sjukavdelning. I samband med renoveringen utökades antalet djurplatser från tidigare 900 till nuvarande 1120 platser.

Mjölknäring med god sammansättning

Kalvarna tas in i mjölkavdelningen i omgångar på 122 djur, sammanlagt 700 per år, när de är ett par veckor gamla. Kalvarna utfodras genast från början fritt med Primo Acid-mjölknäring. Jouni berättar att kalvarna dricker rung 15 liter per dag under knappt två månader fram till avvänjningen. Han konstaterar att fri mjölkutfodring kan medföra vissa utmaningar, eftersom foderintaget av både kraftfoder och grovfoder ökar långsammare än med begränsad dricksutfodring. Med det systemet skulle avvänjningen ske smidigare, säger Jouni, när kalvarna skulle vara vanade vid att äta torrt foder.

Jouni har använt Primo Acid länge och varit nöjd med fodret. Han menar att det har en bra sammansättning och löser sig bättre i vatten än den mjölknäring gården använde tidigare. Vid sidan av mjölknäring erbjuds kalvarna hö, Primo Kasvatus I och en blandning av halm, ensilage och potatisfoder.

Selentillskott minskade benproblemen

Efter avvänjningen flyttas kalvarna över till avdelningen för mellankalvar, där fodret består av en blandning av spannmål, melassnitsel, blandmelass, foderkalk och mineraler. Man har också börjat berika blandningen med Seleeni-E Strong för att komplettera selentillförseln. Det har konstaterats vara mycket bra, innan man började ge tillskottet hade djuren mycket benproblem. Enligt Jouni har selentillskottet minskat benproblemen betydligt. Vallblandningen på gården består av ängssvingel och litet klöver. Spannmålsblandningen består av korn, havre och vete. Dessutom gör man litet foder bestående av en blandning av bondböna och vicker.

Tidigare köpte gården bara in tjurkalvar, men tas också kokalvar in i kalvuppfödningsstationen. I mellankalvstadiet vid sex månaders ålder skiljer man åt tjur- och kokalvarna. Alla kalvar som kommer till mjölkavdelningen föds upp till slaktålder på gården. Den genomsnittliga dagstillväxten för hela uppfödningstiden är 585 g/dag och fettklassen 2-3. Man följer noga med djurens fettklass och korrigerar genast utfodringen om djuren börjar bli för feta. Kvigornas slaktas vid 16-17 månaders ålder och tjurarna vid 19-20 månaders ålder.

Alla spädkalvar föds upp till slaktålder på gården.
Alla spädkalvar föds upp till slaktålder på gården.