Öka försprånget med energifoder

Janne Heikkinen
Janne Heikkinen

I Norra Karelen i Joensuu nära Eno idisslar en lugn toppboskap mest av holstein ras ägd av Heikkinen. Genomsnittliga avkastningen på Janne och Annastiina Heikkinens gård har varit under det senaste året nära otroliga 12 000 kg. Utvecklingen av den genomsnittliga avkastningen började i 2009 med 8 000kg/ko/år, då gården började sin verksamhet med ett boskap med bra avelsvärde.

Utfodringen för den högproduktiva boskapen baserar sig på Auto-Krossi IV –allfoder och fri tillgång till smaklig ensilage som innehåller mest klöver. Smakligheten är på plats i ekoensilaget som innehåller mångsidigt olika vallväxter. ”I årets balar är utfodringsindexen i medeltal 118”, berättar Janne Heikkinen. Allfodret utfodras enligt avkastningen och nyligen kalvade kor får, tillsammans med fri tillgång till ensilage, 0,5 kg/ko/dag Acetona Energy Power – ända till nästa dräktigheten för att försäkra den höga utfodringsnivån.

Dessutom försäkras kornas intag av mineraler och speciellt selen med Huippu-Namino -mineraler och Seleeni-E Strong vitamingranulat. ”Selennivåerna har varit på en bra nivå i mjölken och vi har inte haft alls problem med efterbörden”, nämner Heikkinen. Det satsas på kornas hälsa på gården med foder som stöder hälsan och med noggranna arbetsmetoder. Användning av antibiotika har nästan inte alls behövts i år. Här i mellan har det varit år där antibiotika har inte använts alls.

För ett boskap med hög produktivitet är energifoder ett måste

Enligt Heikkinen hämtar inte överdriven proteinutfodring hem tilläggs euron. Som en viktigare insatsmål ser har användningen av energifoder för att förebygga ketos. Acetona Energy Power valdes som energifoder för boskapen för tre år sedan. Tidigare användes det mildare energifoder som höjde kraftfoderdosen. ”Liten dosering och bra smaklighet håller kostnaden för Acetona EnergyPower -foder måttlig. Det är alltid lättare att ge förebyggande foder än att sköta sjuka djur.”, sammanfattar Janne Heikkinen.

På Heikkinens gård kämpas det inte att få korna dräktiga, fast i oktober 2017 var medelavkastningen 11.886 kg/kor/år och mjölkens proteinhalt 3,46 % och fetthalten 3,94 %. Kalvningsintervallen har i medeltal varit 390 dagar och kontrolleringen av konditionsklasserna har inte orsakat någon problem. Som en utmaning för länge lakterande kor nämner Heikkinen sinläggningen. Ibland börjas sinläggningen fast dagsavkastningen är ännu 30 kg.

Gårdens diplom för tre 80-tonnare och en rad med 50-tonnare reflekterar gårdens hållbarhet. Kornas kalvningsgång i medeltal har varit nu 2,6. Som bäst har den varit under flera år över 3. Djurmaterialet utvecklas i samarbete med Fabas avelsplanerare. Insemineringen av köttras är i flitigt bruk och gårdens mål är att utveckla hållbarheten och mjölkens halter utan att måsta kompromissa med kornas lynne.

Kor i ladugården
De bästa av den högproduktiva boskapen: Kitty,med vit huvud, (12246 kg/år), bakom henne Joiku (15838 kg/år) och bakom vattenskålen Juhla (13955 kg/år).