Toppresultat med precision och samarbete

På Jokimaa gård i Askola har Ari, Marjo och Antti Ahonen orsak att var nöjda. Det långsiktiga arbetet har gett resultat och gården är nu en av Finlands bästa. I en rymlig lösdrift med två robotar producerar högklassiga ayshire-kor, med några svarta prickar, mjölk. Enligt Marjo är gårdens kor ”omärkbara arbetsmyror” och arbetar de också. I 2018 var EKM avkastningen en utmärkt 13 028 kg, proteinhalten 3,61 och fett 4,37.

På gården är avel en del av vardagen och en viktig satsning på framtiden. Åt alla kalvar görs en genomisk test och köttjurar används i 48% av inseminationer. ”Resultat eller ut” skrattar Marjo. Resultaterna syns i avkastningen och i en jämn rad av kor. Gården har också tre hundratonnare.

Grunden för utfodringen är ensilage av bra kvalité. Därför får det extra uppmärksamhet. På gården strävas efter ett D-värde på ungefär 700, men ännu viktigare är konserveringsförmågan. Av balarna tas en omfattande ensilageanalys och enligt den optimeras egna Sopiva®-allfoder för roboten och för blandningen. Ytterligare har det redan länge använts på gården Farmarin mäsk i blandningen.

Skräddarsydd allfoder fungerar bra på Jokimaa gården. Korna besöker roboten ofta och har gett mjölk länge. Enligt Ari har användningen av allfoder varit noggrant och sparat arbetstid och med rimliga dos har man nått bra resultat. Även samarbetet med planeringen av utfodringen har gått bra och alltid då ensilaget har ändrat, har allfodret optimerats för att möta behovet.

Lösa problem tillsammans

På Jokimaa gård litas det på samarbetets kraft. Ärenden diskuteras också med ett större gäng och utöver gårdsfolket är det ofta veterinär, representant för rådgivningsorganisationen och gårdens egen foderexpert på plats. I 2017 var ett av diskussionsämnen problemet med kornas ketos och speciellt dold ketos. Det här ingreps med att förbättra den negativa energibristen under kalvningen med Acetona Energy Plus-lösningen. Lösningen delades ut vid roboten och började fungera snabbt. Ari berättar att efter Acetona togs i bruk har de inte haft problem med ketos, avkastningen har ökat och brunsten märks lättare.

Ari och Marjo hoppas att gårdens bra situation fortsätter i framtiden. I en fungerande ladugård är det trevligt att arbeta, då allt fungerar och större motgångar kan undvikas. Utvecklingen fortsätter på Jokimaa gården och åtminstone ett litet byggprojekt är under planering.