EKM-Krossi 1 irto

Tuotekoodi: 2812

Rekisteröityneet tiliasiakkaat voivat ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.

EKM-Krossi 1 har planerats för att stärka mjölkens halter utan att pruta på avkastningen. För höga halter krävs rikligt med energi och aminosyror, så en hög EKM-produktion förutsätter ett stort foderintag och förstklassiga foder. Med EKM-Krossi 1 får foderstaten tillräckligt energi och protein för höga halter och hög produktion.
ProduktEKM-Krossi 1 irto
Formrae
AnvändningsmålTäydennysrehu pitoisuuksien tavoitteluun
Innehållamaissi, propyleeniglykoli, biotiini, sooda
KonceptPitoisuusrehut, Orgaaniset hivenet, Hidas tärkkelys
Omsättbar energi, MJ/kg ts13,1
Råprotein, % ts20,7
EKM Krossi är ett tillskottsfoder som stärker mjölkens halter. Kan användas som lockfoder eller enda kraftfoder vid sidan av ensilage. Passar också för sent skördat ensilage. Kompletteras vid behov med mineraler under slutet av laktationen. Tabellen nedan innehåller exempel på bruksrekommendationer vid separat utfodring

kg/dagkg/dagkg/dagkg/dag
Mjölkproduktion 20 30 40 50
EKM-Krossi 6 10 13-14 16-17
Ensilage fritt

Be din utfodringsspecialist om en optimerad utfodringsplan för din gård alltid i samband med att fodren tas i bruk och ensilaget byts.

  • Höjer mjölkens halter
  • Rikligt med högklassigt passerande protein från rybs
  • Inhemsk spannmål kompletterat med våmvänlig majs
  • Rejäl andel av hårt fett som allra effektivast omvandlas till mjölkfett
  • Skyddsnäringsämnen till stöd för fruktsamheten
 

Proteinet utnyttjas effektivt

För hög proteinhalt och hög avkastning behövs tillräcklig tillgång till aminosyror, dvs. AAT-protein och tillräckligt hög blodsockernivå med tanke på framställning av laktos. Det AAT som behövs för mjölkproduktionen består av mikrobprotein som tillverkas i våmmen och av det passerande protein som ingår i foderämnena. EKM-Krossi innehåller rikligt med högklassigt passerande protein från rybs. Våmmens syntes av mikrobprotein förstärks av tillräcklig och balanserad kraftfoderutfodring. Den effektiva mikrobproteinsyntesen och produktionen av blodsocker med EKM-Krossi baserar sig på inhemsk spannmål som kompletteras med energistark, våmvänlig stärkelserik majs och foderämnen som bildar propionsyra såsom snitsel och propylenglykol. En hög och jämn blodsockernivå är också en förutsättning för gott foderintag och god fruktsamhet.

Höga halter utan att pruta på produktionsmängden

EKM-Krossi innehåller fetter som utgör byggstenar för mjölkfett. Omkring hälften av mjölkfettet bildas av fetter som ingår i tillskottsfodret. Olika halter av fettsyror i fodret verkar på olika sätt i organismen. EKM-krossi innehåller en rejäl andel av hårt fett, som allra effektivast omvandlas till mjölkfett. Dessutom innehåller det en lämplig andel mjuk växtolja, som tryggar hälsan och en god fruktsamhet.

Med tanke på produktionen av mjölkfett är det också viktigt, att EKM-Krossi är skonsamt för våmmen, eftersom fodrets innehåll av smältbara fiber är en betydande källa till mjölkfett, och omvandlas till fermenteringsprodukter i våmmen. Av dem bildas omkring hälften av mjölkfettet i juvret. Det innebär att hög NDF-halt, god smältbarhet god jäsningskvalitet effektiverar produktionen av mjölkfett. Fibern smälts effektivast när våmmens pH är högt och jämnt. EKM-Krossi är planerat för att balansera våmmen och stödja en så effektiv fibersmältning som möjligt. Därför kan man med dess hjälp stärka en hög produktion av mjölkfett också till den del det byggs upp i juvret.

Tryggad fruktsamhet

Tillräcklig tillgång av mineraler, spårämnen och vitaminer är också nödvändigt för att trygga hälsan och en god aptit. Särskilt viktiga är de för högavkastande kor. EKM-Krossi innehåller rikliga mängder av denna skyddsnäring. EKM-Krossi innehåller också organiskt selen, koppar, zink och mangan.