Sopivamineral®
Tuotekoodi: SF5428 EAN: 6417679054281

Sopivamineral®

Tuotekoodi: SF5428 EAN: 6417679054281

Objekt beskrivning

Sopiva är alltid resultatet av ett samarbete mellan Hankkija och gården. Produkten optimeras helt utifrån gårdens egna foder, så att de passar till gårdens teknik och uppfyller gårdens målsättningar. Med Sopiva får du hem alla satsningar på besättningen och vallen, fullt ut. Optimeringen sker utgående från de nyaste vetenskapliga rönen om utfodring med Hankkijas eget planeringsprogram, Maito-programmet.

Sopivamineralerna är sintidsmineral, mjölkningsmineral, tillväxtmineral, fårmineraler i mjölform och ett stort sortiment av de mest varierande produkter inom och utanför den normala produktindelningen, allt enligt din gårds behov. Vid tillverkningen av Sopivamineraler har man tillgång till Hankkijas stora sortiment av råvaror för tillverkning av specialfoder, och den noggrannast möjliga doseringsmodellen för spårämnen och vitaminer. Sopivamineralerna har förutom på konventionella gårdar också blivit mycket populära på ekogårdarna.

Inte ens snabba omställningar av utfodringen är något problem med Sopiva, produkterna anpassas flexibelt till det ensilageparti som för tillfället används. Kontinuerlig optimering av utfodringen stöder djurhälsan och en hög avkastning bäst. Bakom Sopiva står ett sammansvetsat team av Hankkijas utfodringsexperter som skaffat sig en djupgående kunskap om utfodringen som helhet, mineralutfodring och foderplanering. Den unika Sopiva-produktmodellen är resultatet av planerarnas knowhow i kombination med din gårds behov och målsättningar.

Tuotepakkaus:

paino: 1000,00 kg

Valmistusmaa: SUOMI

Våra kunders erfarenheter av Sopivamineraler

Läs mera genom att klicka på länkarna nedanför.

 

Så får du tillgång till Sopiva

1. TA KONTAKT
Ring och kom överens om ett möte med Sopiva-planeraren.
Här hittar du utfodringsspecialisten för ditt område:

Södra Finland
Norra Finland

2. SAMLA FODERANALYSERNA OCH BAKGRUNDSUPPGIFTERNA
Före Sopiva-planeringen går man igenom gårdens nuvarande utfodringsplan, -teknik och gårdens egna foder. Till grund för Sopiva-planeringen är det bra att på förhand låta göra en omfattande mineral- och spårämnesanalys av gårdens egna grovfoder och spannmål. Sopiva planeras alltid på basis av analyserna för att ge exakt den komplettering som behövs för att produktionsmålen för din gård ska nås.

3. SOPIVA PLANERAS
I Maito-programmet som Sopiva-planerarna använder har man samlat den nyaste kunskapen om nötkreaturens näringsmässiga behov och om de näringsmässiga målen för uppnående av djurens fulla produktionspotential. Planerarna har förutom i att behärska produkten tekniskt också utbildats i att bl.a. känna till Hankkijas mångsidiga råvarusortiment och dess möjligheter.

4. TILLVERKNINGEN AV SOPIVA
Efter att du godkänt de Sopiva-produkter som planerats för din gård skickas receptet till foderfabriken. Sopivamineralet förpackas i den säckstorlek du önskat, antingen i 20-30 kilos småsäckar eller i 500-1000 kilos storsäckar. Varje Sopiva-produkt som levereras till en gård åtföljs av en produktdeklaration. På produktdeklarationen anges fodrets näringsämnen på det sätt som förutsätts enligt foderlagen.

5. LEVERANSEN AV SOPIVA
Sopiva –produkten levereras av vår samarbetspartner Movere som specialiserat sig på fodertransporter. Minsta leveransparti för Sopivamineral är 1000 kg.

 

Med samarbete når vi målen

Vi gör vårt allt för att trygga våra kunders lönsamhet i den föränderliga verksamhetsmiljön. Vi kommer att nå målet med goda produktionsresultat och god djurhälsa. De gårdsspecifika produktionsmålen sätter grunden för Sopivafodrens planering, oavsett om ditt mål är:

 • God fertilitet
 • Bättre tillväxtresultat
 • Utmärkt mjölkproduktion
 • Ännu bättre klövhälsa
 • Höga halter i mjölken

 • Att uppnå dessa mål är nyckeln till en resurseffektiv produktion. En hög EKM-produktion eller hög dagstillväxt och som grund en hög livstida avkastning är alltid det lönsammaste med tanke på miljön och kostnadseffektiviteten. Sopivamineralerna stödjer en hög livstida avkastning genom att säkerställa ett starkt stöd för djurhälsan och fruktsamheten i alla produktionssäsonger och -skeden.

  Sopivamineralet planeras alltid individuellt på basis av omfattande mineralanalys

  Planeringen av sopivamineralet börjar alltid med en omfattande mineralanalys av gårdens egna foder, ensilage och spannmål, och optimering av utfodringen. Sopivamineralerna optimeras på basis av mineral-, spårämnes- och vitaminnormerna enligt den nyaste forskningskunskapen i Maito-programmet.

  Vid optimeringen av Sopivamineralet kan man enligt gårdens önskemål tillsätta till exempel soda, Progut-våmstimulans eller toxinfångare till mineralfodret.

  Vid planeringen av Sopivamineralet beaktas alltid de sammanlagda effekterna av alla mineraler och spårämnen, bl.a.

 • Hög kalciumhalt försämrar upptagningen av zink
 • Varierande våm-pH påverkar upptagningen av magnesium

  Sopivamineralet kompletterar mineral-, spårämnes- och vitaminutfodringen exakt med de bitar som fattas och säkerställer att brister eller överutfodring inte försämrar produktionsnivån.

 • Hållbar och miljövänlig foderlösning

  Miljöansvar har blivit en stor trend då vår omvärld förändrats. För mjölkgårdarna och foderfabrikerna innebär miljöansvar inte bara bredare skyddszoner eller minimering av våmmens metanutsläpp, utan det handlar om att allt arbete utförs ekonomiskt på ett produktivt och ändamålsenligt sätt.

  Med tanke på miljöhänsynen är Sopiva passligast Konceptet förverkligar genomgående tanken på minimerat spill. Idén är att bara leverera de råvaror till gården som krävs för att komplettera egna foder optimalt, ingenting extra. Utgångspunkten för det miljövänliga arbetet är en allmän tumregel: genom att öka kornas livstida avkastning förbättras mjölkproduktionens miljöeffektivitet. Med hjälp av Sopivamineral kan man stödja djurens hälsa och fertilitet på bästa möjliga sätt.

  Sopiva är också den bästa lösningen för att minimera transporternas miljöpåverkan. Sopivamineralet planeras ofta för att fungera som gårdens enda mineralfoder under hela laktationen, varvid extra transporter av andra vitaminer och mineraltillskott faller bort och doseringen preciseras.

  Också annars tar vi på Hankkija vårt miljöansvar på allvar. Vi har satsat på hållbara alternativ för energilösningarna och materialflödena i våra foderfabriker, bland annat tillverkas 80 procent av Hankkijas foder helt med inhemska förnybara bränslen. Avfallet minimeras och sorteras noggrant på Hankkijas foderfabriker det uppkommer inget blandavfall. Spillfraktioner från den egna tillverkningen används som värmeenergi i foderfabriken, och i fodren utnyttjas livsmedelsindustrins biflöden av för människor otjänlig föda, dvs. svinn.

  Helhetsplanering med gediget kunnande

  Sopiva är en unik helhet av kunnande, forskning och vetenskap som planerats och utvecklats i samarbete med gården. Sopiva-planerarna har tillgång till Hankkijas produktutveckling och den nyaste kunskapen om djurnutrition från vårt internationella forskningsnätverk.

  Det viktigaste målet för vår foderproduktutveckling är fortfarande att förbättra husdjursgårdens lönsamhet, men det blir allt viktigare att även förbättra husdjursproduktionens hållbarhet och svara på konsumenternas behov. Vi arbetar fortlöpande med att identifiera kundernas behov och rikta produktionsinsatserna på projekt som ger faktisk kundnytta när de lyckas. Dessa fördelar är bland de första som tillämpas på de Sopivamineraler som tas fram vid vår gemensamma utveckling. Sopiva-planerarnas långa erfarenhet och starka kunnande är med och förbättrar genomslagskraften av detta arbete