Putkilypsy – karjojemme yleisin lypsytapa

Lypsyllä parressa.
Lypsyjakkara helpottaa lypsytyötä parressa.

Valtaosassa suomalaisista navetoista lehmät lypsetään parressa. Parressa lehmien ei tarvitse siirtyä erilliseen lypsytilaan. Lypsäjälle parsi on fyysisesti haastavaa, sillä lypsäjältä vaaditaan toistuvaa kumartumista ja kurkottamista sekä lypsinten ja lypsytarvikkeiden nostamista ja kantamista.

 

Lypsytyötä voi helpottaa monin tavoin

Lypsinkisko helpottaa lyspytyötä.
Lypsinkisko vähentää lypsinten kannattelua.

Lypsytyötä voi helpottaa miettimällä lypsyrutiinien toimivuutta ja hiomalla rutiineista mahdollisimman ergonomiset. Lehmät kannattaa ryhmitellä parsiin lypsyjärjestyksen mukaan, jotta vähennetään lypsäjän siirtymismatkaa lehmän luota toiselle. Kun lehmät seisovat navetassa hännät vastakkain, lypsäjän ei tarvitse kävellä lypsyn aikana niin paljon kuin navetassa, jossa lehmät seisovat päät vastakkain. Turhia askeleita ja lypsinten kannattelua voi vähentää sijoittamalla lypsyn aikana tarvittavat tarvikkeet katosta roikkuvaan lypsinkiskoon, mukana vedettävään lypsinvaunuun tai lypsäjän lantiolle kiinnitettävään lypsyvyöhön.

Lypsettäessä lehmät parressa, tulisi muistaa huolehtia lypsäjän turvallisuudesta. Parsilypsyssä ollaan lähellä eläintä, jolloin lypsäjän ja eläimen välissä on vähän tilaa ja suojaa eläimen mahdollisilta potkuilta tai jalalle astumisilta. Turvakärjelliset jalkineet suojaavat lypsäjää jalkaterään kohdistuvilta iskuilta sekä lehmien sorkilta ja hyvät työvaatteet antavat suojan lanta- ja virtsaroiskeilta.

 

Huolehdi lehmän olosuhteista parressa

Kun lehmä on kytkettynä parteen vuorokauden ympäri, parren olosuhteilla on suuri vaikutus lehmän hyvinvointiin. Karjanhoitajan vastuulla on taata lehmälle mahdollisimman hyvät olosuhteet parressa. Hyvinvoiva lehmä palkitsee huolenpidon pysymällä terveenä ja lypsämällä hyvin. Mitoittamalla kytkyet oikein, lehmän voi hoitaa kehoaan ja puhdistaa turkkiaan. Kytkyeen tulisi mahdollistaa eläimen makuulle laskeutuminen ja seisaalle nouseminen, sekä veden ja ruoan saanti.

Puhdas, hyvin kuivitettu parsi on miellyttävä makuualusta, joka pitää lehmän utareen puhtaana. Makuuparret tulisi kolata puhtaaksi ja kuivittaa useamman kerran päivässä. Kun huolehditaan lehmän ja erityisesti utareen puhtaudesta lypsyn esikäsittely helpottuu ja nopeutuu. Puhdas utareen ja vetimen pinta hillitsee bakteerien kulkeutumista vedinkanavaan ja siten parantaa maidon laatua.