Jäteveden puhdistus

Jätevesilainsäädäntö

Uusi jätevesilainsäädäntö astui voimaan 3.4.2017. Siinä lainsäätäjä asettaa minimimääräykset kohdistaen toimet 100m rantavyöhykkeille ja pohjavesialueille. Näillä alueilla jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Perustason puhdistusvaatimus on typpi (N) 30%, fosfori (P) 70% ja Bod 80%. %-luvulla tarkoitetaan puhdistustehoa verrattuna puhdistamattomaan jäteveteen. Kunnat voivat myös omissa ympäristönsuojelumääräyksissään määrittää perustasoa ankarammat vaatimukset jätevesien käsittelylle. Yleensä määräykset koskevat etäisyyttä vesistöstä tai puhdistustasovaatimusta. Muilla alueilla jätevesijärjestelmän uusiminen tulee tehtäväksi rakennuslupaa vaativan rakennustoimen yhteydessä. Selvitys jätevesijärjestelmästä tulee olla kuitenkin myös näillä kiinteistöillä. Vaadittava puhdistusvaatimus riippuu rakennuspaikasta ja vesikalusteiden tasosta. Kantovedellä varustetut kohteet selviävät vähäisin toimenpitein, kun taas vesi-wc ja suihkut nostavat vaatimustasoa. Jokaisen kannattaa selvittää, tarvitseeko kiinteistö saneerausta tai uusimista. Käytettävissäsi on laaja valikoima testattuja jätevesituotteita, joilla voit toteuttaa vaatimukset täyttävän järjestelmän kohteessasi.

Jäteveden puhdistusratkaisut - Kestävää jätevesihuoltoa asumiseen

Tutustu laadukkaisiin jäteveden puhdistusratkaisuihin, jotka tarjoavat tehokasta ja ympäristöystävällistä jätevesihuoltoa asumiseen. Olemme koonneet valikoiman innovatiivisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä, jotka täyttävät korkeimmatkin laatuvaatimukset.

Keskeiset asiat:

 • Biologinen jäteveden puhdistus: Tutustu biologisiin puhdistusjärjestelmiin, jotka tarjoavat luonnollisen tavan käsitellä jätevettä. Biologinen puhdistus on tehokas tapa poistaa epäpuhtaudet vedestä ilman haitallisia kemikaaleja.
 • Suodatus- ja Absorptiomenetelmät: Valikoimassamme on suodatus- ja absorptiomenetelmiä, jotka tarjoavat tehokkaan tavan poistaa kiintoaineet ja ravinteet jätevedestä. Tämä on erityisen tärkeää ympäristön suojelemiseksi.
 • Modulaariset järjestelmät: Tutustu modulaarisiin jäteveden käsittelyjärjestelmiin, jotka voidaan räätälöidä vastaamaan juuri sinun rakennusprojektisi tarpeita. Modulaarisuus mahdollistaa joustavan ja skaalattavan ratkaisun erikokoisiin kohteisiin.
 • Energiatehokkuus: Panostamme energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia ja samalla alentavat käyttökustannuksia. Kysy meiltä lisää ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä jäteveden puhdistamiseen liittyen:

 1. Mikä on sopiva jäteveden puhdistusmenetelmä projektilleni?
  Valitsemenetelmä riippuu jäteveden ominaisuuksista ja puhdistustarpeista. Keskustele asiantuntijan kanssa saadaksesi räätälöidyn suosituksen.
 2. Kuinka tehokkaasti järjestelmä poistaa haitalliset aineet jätevedestä?
  Kysy tuotteiden suorituskyvystä ja niiden kyvystä poistaa erilaisia epäpuhtauksia jätevedestä.
 3. Onko modulaarinen järjestelmä soveltuva pienempiin kohteisiin?
  Selvitä, kuinka modulaariset järjestelmät voidaan sovittaa eri kokoisiin rakennusprojekteihin ja miten ne skaalautuvat tarpeen mukaan.
 4. Mitä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja on saatavilla?
  Kysy tuotteiden ympäristövaikutuksista ja valitse ratkaisu, joka tukee kestävää vesihuoltoa.
 5. Miten pitkä on järjestelmän elinkaari ja vaatiiko se säännöllistä huoltoa?
  Selvitä järjestelmän elinkaari ja huoltovaatimukset varmistaaksesi sen pitkän ja luotettavan käyttöiän.