Jätelaki uudistui heinäkuussa 2021 – Mitä se tarkoittaa?

Kompostointijätettä ja kädet, jotka pitelevät multaa.

Jätelaki uudistettiin 19.7.2021 tukemaan kierrätystä ja kiertotaloutta. Uusi laki edellyttää jätealan toimijoita keräämään ja kierrättämään jätteitä tehokkaammin. Kuntien on järjestettävä asumisesta syntyvien erilliskerättävien jätteiden kuljetukset kiinteistöiltä. Biojätteen erilliskeräyksessä siirtymäaikaa on heinäkuuhun 2024 saakka kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Tavoitteena on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

 

Miten uusi jätelaki vaikuttaa kotitalouksiin?

bio-logo

Muutokset ovat kuntakohtaisia, mutta pääpiirteet ovat samat. Sekajätteen keräys ei jatkossa ole enää tehokasta ja erilliskeräyksen kustannuksiin tullaan painostamaan entistä paremmin. Lisäksi biojätteen erilliskeräyksen sijaan kuluttaja voi vaihtoehtoisesti kompostoida maatuvan talousjätteen. Varsinkin omakotitalouksille tällä vaihtoehdolla on suuri vaikutus, sillä kompostin kertainvestoinnilla on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Rahallisen säästön lisäksi on myös hyvä huomioida kompostoinnin ilmastovaikutukset, sillä kompostoimalla omat biojätteensä, kotitalous pystyy vähentämään mm. jätteen kuljetuksen ja käsittelyn ilmastovaikutuksia. Kompostoijat voivat myös hyödyntää valmiin kompostin hyödylliset lannoitevaikutukset puutarhassa sekä hyöty- että koristekasveille.

 

Miten juuri sinun kannattaa reagoida asiaan?

Aloita tarkistamalla oman kuntasi alueelliset määräykset ja tekemällä tilannekartoitus oman taloutesi osalta. Jos kompostointi kuulostaa toteutettavalta vaihtoehdolta, selvitä kuntasi vaatimukset kompostoriin ja kompostointiin liittyen. Varsinkin käymäläjätteiden kompostointiin liittyy erityisvaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon.

Kuntasi vaatimuksilla on vaikutusta valittavan kompostorin tyyppiin. Juuri itselle sopivan kompostorin valintaan kannattaa panostaa ja apua oikean kompostorin valintaan saat tarvittaessa myyjiltä.

Sijoita hankittu kompostori kuntasi vaatimusten mukaisesti. Muista keskustella kompostorin sijoituspaikasta myös naapurin kanssa. Tee myös kompostointi-ilmoitus oman kuntasi ohjeistuksen mukaisesti. Kuntasi tarkastaja käy toteamassa kompostoinnin olevan määräysten mukaisesti hoidettu.

 

Kompostorin valinta

Kotitalousjätteen kompostointiin vaaditaan yleisesti lämpöeristetty kompostori. Kompostorin tulee olla myös riittävän tiivis pitämään haittaeläimet ulkona. Lisäksi kompostoinnin toiminnan varmistamiseksi kompostorissa tulee olla riittävä ilmanvaihto.

Jätteestä riippuen on myös hyvä muistaa, että hajuton ja tehokas kompostori tarvitsee avuksi myös hyvän kuivikkeen. Toimintaa voi tehostaa myös sekoittamalla kompostia ja ilmaamalla sisältöä. Tutustu myös bokashointiin, jonka avulla pystyt nopeuttamaan kompostointia huomattavasti.