Öljysäiliöön oikeanlainen täyttöliitin

Nokkavipuliitin ja sen suojakansi
Kuva 1. Nokkavipuliitin ja sen suojakansi

Olethan tietoinen, että öljylämmityslaitteistoja koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että säiliöiden täyttöliittiminä käytetään nokkavipuliittimiä. Nämä vaatimukset ovat tulleet voimaan 1.9.1985.

Kuvassa (kuva 1.) on nokkavipuliitin (2”) ja sen suojakansi. Tätä kahden tuuman liitintä on siis käytettävä ja se varustetaan suojakannella.

Kuvassa 2. on esitetty sakaraliitin, joka on vaihdettava kuvan 1 mukaiseen nokkavipuliittimeen. Tällaista sakaraliitintä kutsutaan myös virheellisesti kynsiliittimeksi.

Sakaraliitin ja sen suojakansi
Kuva 2. Sakaraliitin ja sen suojakansi

Öljylämmityslaitteistoja (säiliöt, putkistot ja varusteet) koskevassa lainsäädännössä edellytetään myös, että kaikki osapuolet (kiinteistön omistajat / haltijat sekä kuljetusyritykset) ovat selvillä järjestelmiä koskevista vaatimuksista.

Kiinteistöjen omistajien/haltijoiden edellytetään huolehtivan laitteistojensa asianmukaisesta kunnosta. Kuljetusyrityksiltä/kuljettajilta edellytetään, etteivät ne toimita tuotetta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Järjestelmien kunnossapidon laiminlyönneistä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös vakaviin seuraamuksiin.

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa ongelmia. Asiakkaille on useamman vuoden ajan tiedotettu vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositeltu täyttöliittimen vaihtoa.

Ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi, ja nousta jopa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.

Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi maksaa arviolta 100 – 150 euroa riippuen asennuskohteesta. Täyttöliittimen vaihto on hyvä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Kaikki sakaraliittimellä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 40 vuotta vanhoja, jolloin niiden tiiviys ei ole luotettava. Kuljettajat on ohjeistettu, ettei sakaraliitimillä varustettuihin toimituskohteisiin toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen.

HUOM!
Täyttöliittimen vaihdon saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama huoltoliike. Luettelo hyväksytyistä liikkeistä on Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi tai Lämmitysenergiayhdistys LEY:n verkkosivuilla www.ley.fi