Sytytä takka oikein ja nauti takan tuomasta tunnelmasta jä lämmöstä

Kuvassa vaalea tiilinen takka, jossa tuli

Aloita takan lämmitys tarkistamalla, että arina on puhdas ja ettei tuhkapesä ole täynnä. Tuhkapesän tyhjentämiseksi avaa luukku ja tyhjennä tuhka tarvittaessa kannelliseen metalliseen astiaan. Puhdas arina ja tyhjä tuhkapesä yhdessä varmistavat riittävän paloilman saannin, joka on edellytys sille, että palaminen on tehokasta ja saat parhaan mahdollisen hyötysuhteen takastasi.

Palamisilman varmistaminen
Avaa hormin sulkupelti. Pysäytä tarvittaessa liesituuletin ja koneellinen ilmanvaihto tai käytä takkakytkintä, jos sellainen on. Sytytyksen alkuvaiheessa voidaan myös avata ikkuna hetkeksi. Takan lähistölle voidaan tuoda raitisilma myös suoraan ulkoa.

Jos tulisija on ollut pitkään käyttämättä, niin tarkista veto ennen tulen sytyttämistä. Vedon voit tarkistaa helposti puristamalla pienen palan paperia palloksi ja polttamalla sen hormin tai tulisijan nokiluukun kautta. Savun tulee suuntautua hormiin päin.

Sytyttäminen
Käytä sytytykseen pienempiä, halkaisijaltaan 20 – 70 mm olevia kuivia halkoja. Lado puut vaakatasoon tulisijakohtaisen ohjeen mukaisesti. Jätä puiden päät tulisijan seinämistä vähän irti, jos mahdollista. Tiileri-arinan yläpäähän tulee jäädä n. 50 mm tila ilmankierrolle. Puut voi asettaa esim. kekomaiseen pinoon. Tiileri-arinan ja seinämän välissä on vapaana 1 – 2 reikäriviä, joista toisioilma pääsee aina puiden päälle. Näin häkä palaa tehokkaasti pois ja kaikki energia saadaan puusta maksimaalisesti talteen.

Kuvassa tulta

Laita puupinon päälle pari puuta poikittain, joiden alle voit laittaa koivuntuohta, paperia tai tikkuja ja sytytä ne palamaan. Tuhkaluukku tulee olla sytytysvaiheessa täysin auki ja takkaluukku suljetaan tulen sytyttyä. Kun tuli on kunnolla syttynyt ja palo alkanut, voit säätää ilmanoton pienemmäksi, niin että tuli palaa rauhallisesti.

Puut voidaan polttaa myös pystyasennossa. Vaakasuunnassa poltettaessa päästöt ovat kuitenkin minimissä.

Jos tulisijassa on sytytyspelti (kesäpelti), pidetään se auki vain niin kauan, kun puut ovat syttyneet. Savupiipun paloluokitukseen suositellaan T600 kesäpellin yhteydessä.

Varoitus: Hormi saattaa ylikuumentua aiheuttaen tulipalovaaran, jos sytytyspelti unohtuu auki.


Puiden lisääminen
Lisää puita, kun edellinen pesä on hiilloksella tai näkyy vielä pieniä liekkejä. Lisäyspesällisissä käytetään suurempaa klapikokoa kuin sytytyspesällisessä. Lisäyspesällisten puut voivat olla läpimitaltaan 60 – 120 mm. Lisää puita maksimissaan
tulisijakohtaisen poltto-ohjeen mukainen määrä. Lisäyspesällisissä voi ilmasäätimen laittaa hetkeksi täysin auki, kunnes liekit syttyvät ja leviävät puupanoksen ympärille sekä päälle. Tällöin myös päästöt minimoituvat. Jos puut ovat kosteita, käytä pienempää puumäärää ja klapeja sekä avaa tuhkaluukun ilmanottoa suuremmalle.

Lämmityksen lopettaminen
Kun näkyvät liekit häviävät, alkaa hiilen poltto, jossa muodostuu runsaasti häkää. Tässä vaiheessa voit kohentaa ja tiivistää hiillosta. Savupeltiä ei saa sulkea ennen kuin hiilet ovat kokonaan mustia ja palaneet loppuun. Hiillos sisältää runsaasti energiaa ja Tiilerin tulipesä huolehtii siitä, että hiillos palaa mahdollisimman puhtaasti ja kuumasti loppuun. Kun tulipesässä ei ole enää hehkuvia hiiliä, voit laittaa savupellin ja ilmasäädön kiinni. Muista, että tuhkan seassa voi olla kuumia kekäleitä vielä kauan polttamisen jälkeen, jotka voivat jäädä kytemään ja aiheuttaa häkävaaran. Turvallisinta on tyhjentää tuhkat mahdollisimman usein.