AdBlue-urealisäaine

AdBlue on ureapohjainen lisäaine dieselmoottoreiden pakokaasujärjestelmässä typen oksidien päästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

Mitä on AdBlue ja miksi sitä käytetään?

AdBlue on ureapohjainen lisäaine dieselmoottoreiden pakokaasujärjestelmässä. Se vähentää typen oksidien (NOx) päästöjä, parantaa moottorin tehokkuutta ja täyttää ympäristövaatimukset. AdBlue ruiskutetaan SCR-katalysaattoriin, missä se reagoi NOxin kanssa muuttaen sen harmittomaksi typen kaasuksi ja vedeksi. AdBlueta käytetään laajalti raskaissa ajoneuvoissa, kuten kuorma-autoissa ja busseissa, noudattaen päästömääräyksiä ja vähentäen ympäristövaikutuksia. AdBlue on keskeinen osa päästöjen hallintaa tieliikenteessä.