Boorinpuutos on yleinen vaiva Suomen metsissä

Boori on kasveille välttämätön hivenaine, jota on Suomen maaperässä luontaisesti vähän. Viimeisen 20 vuoden aikana boorin merkitystä on tutkittu paljon ja boorilannoituksia on toteutettu Suomen metsissä tuhansilla hehtaareilla erityisesti helikopterilevityksinä. Boorinpuutos aiheuttaa erityisesti kuusella toistuvia latvanvaihtoja joiden seurauksena puu haaroittuu ja pituuskasvu jopa pysähtyy. Boorinpuutos on erityisen yleistä Keski- ja Itä-Suomessa entisillä kaskimailla. Pellonmetsityskohteilla se on yleistä koko maassa. Vuosisatoja kestänyt kaskitalous on kuluttanut maaperän vähiä boorivaroja. Merivedessä booria on pieniä pitoisuuksia, mutta kaukana rannikosta boorilaskeuma on olematonta.

 

Boorilannoitukseen on nyt tarjolla uutuustuote nestemäinen YaraVita Bortrac 150. Se sisältää 150 g booria litrassa. Metsän boorilannoituksessa tavoiteltava booriannos on 2–3 kg booria hehtaarille. Tämä saadaan YaraVita Bortracilla käyttömäärällä
15–20 litraa hehtaarilla. Levityksen voi tehdä reppuruiskulla tai moottorisumuruiskulla. Ennen levitystä on syytä kokeilla oikea määrä levittämällä 10 litraa vettä, jonka jälkeen arvioidaan levityspinta-ala. Tämän jälkeen tehdään YaraVita Bortracista ja vedestä seos, jota käyttämällä tavoiteltava levitysmäärä saavutetaan. Käytännön kokeissa YaraVita Bortracin määrä on ollut 15–20 litraa ja veden 35–50 litraa hehtaarille. Levitys tulee tehdä mahdollisimman tasaisesti koko kuviolle, ei siis erityisesti puiden tyville tai taimien päälle.