KM Ruutukisan voitto Hankkijalle

Käytännön Maamiehen järjestämän ruutusatokisan voittoon ylsi Hankkijan joukkue, jonka muodostivat Juho Lassi ja Tuomas Uusitalo Hankkijalta sekä Antti Jaakkola Syngentalta ja Aki Niemelä Corteva Agrisciensiltä.

Kilpailuun lähdettiin uudella Leijona-kevätvehnällä, joka on korkean satopotentiaalin ja hyvän leipävehnälaadun omaava päätyypin vehnälajike. Viljelystrategian pohjana oli tuottaa korkea satomäärä ja hyvä laatu käyttäen Kasvuohjelman viljelytoimenpiteitä ja tuotantopanoksia. Korkean satotason lisäksi tavoitteena oli saavuttaa myös hyvä taloudellinen tulos viljelytoimenpiteille. Viljelytoimenpiteitä suunnitellessa yhtenä lähtökohtana oli myös se, että toimenpiteet on täysin toteutettavissa tila-mittakaavassa.

Kylvösuunnitelmana oli kylvää Leijona-vehnä normaalia tiheämpään, tavoitteena 800kpl orasta neliölle. Siemenen peittauksessa käytettiin Vibrance Staria, sekä YaraVita StarPhos MnP tuotteita. Kylvölannoituksena annettiin typpeä 114 kg/ha, ja täydennyslannoituksessa käytettiin kaliumpitoista YaraMilaNK2 lannoitetta, koska lohkon kaliumarvo maanäytteessä oli alhainen. Toiseen täydennyslannoitukseen valittiin rikkipitoinen YaraBela Sulfan, jotta saataisiin valkuaissynteesiin tarvittavaa rikkiä.

Toteutuneet lannoitus- ja kasvinsuojelukäsittelyt.

Lannoitukset
• 12.5. YaraMila Y1 430 kg/ha
• 7.6. Yara Mila NK2 140 kg/ha
• 1.7. YaraBela Sulfan 70 kg/ha

Ruiskutukset
• 8.6. Pixxaro EC 0,25 l/ha + Premium Classic SX 12 g/ha + YaraVita Gramitrel B 2 l/ha + YaraVita Mantrac Pro 1 l/ha + Amistar 0,3 l/ha+ Folicur Xpert 0,25 l/ha + Moddus Evo 0,25 l/ha + kiinnite 0,1 l/ha
• 17.6. Moddus Evo 0,25 l/ha + YaraVita Biotrac 2 l/ha + YaraVitaGramitrel 2 l/ha + YaraVita Thiotrac 3 l/ha
• 1.7. Elatus Era 0,75 l/ha + YaraVita Thiotrac 3 l/ha


Alkuperäistä kasvinsuojelusuunnitelmaa päivitettiin kasvukauden edetessä havaintojen, säätilan ja mittaustulosten perusteella. Kasvunsäädekäsittelyt suunniteltiin alkukasvukauteen painottuen, ja helteisen ja kuivan sään johdosta kolmas käsittely jätettiin kokonaan pois. Kasvitautipaineen kasvaessa kesäkuun kosteiden ja lämpimien olosuhteiden myötä Elatus Era käsittelyä aikaistettiin. Kesäkuun puolivälissä sääennuste alkoi näyttämään helteistä säätä ja 17.6.21 päätettiin tehdä biostimulantti ruiskutus. YaraVita Biotracilla pyrittiin turvaamaan kasvin kasvu stressaavissa olosuhteissa. Ruiskutuksen ajoitus onnistui koska seuraavalla viikolla alkoi hellejakso.

Elokuun sateisista olosuhteista huolimatta Leijona ei lakoontunut; Hankkijan joukkueen lisäksi vain yhdellä toisella joukkueella kasvusto pysyi täysin pystyssä. Lajikkeen hyvät korsiominaisuudet yhdistettynä oikea-aikaisiin kasvunsäädekäsittelyihin ja kaliumlannoitukseen mahdollistivat tämän. Sateisissa olosuhteissa Leijonaa ei päästy korjaamaan oikeaan aikaan, vaan kasvusto likosi sateissa, jonka myötä tuleentuneen sadon sakoluku oli puitaessa alhainen, kuten muillakin joukkueilla. Leijona osoitti kisassa satopotentiaalinsa, ja tuotti sekä yksittäisen ruudun, että korkeimman keskisadon. KM:n ruutusatokisa voitettiin 8770 kg:n hehtaarisadolla.

Leijona selvisi kesän vaihtelevista sääoloista hyvin, sillä kasvinsuojelutoimenpiteissä otettiin huomioon kasvukauden sääolot. Lähde: Käytännön Maamies 9/2021.
Hankkijan tiimin jäsenten on helppo tuulettaa voittoa (vas.) Antti Jaakkola, Syngenta AS, Tuomas Uusitalo, Hankkija, Juho Lassi, Hankkija sekä Aki Niemelä Corteva Agrisciense.

Lisää tietoa KM Ruutukisan tuloksista Käytännön Maamies -lehdessä 9/2021.