Wappu BOR kevätvehnä kemiallisesti peitattu
Tuotekoodi: WAPPU1PS

Wappu BOR kevätvehnä kemiallisesti peitattu

Tuotekoodi: WAPPU1PS

Tuotekuvaus

Varma sadontuottaja

Wappu on aikainen kevätvehnäuutuus, joka tuottaa satoa tasaisella varmuudella. Lujan korren ja korkean valkuaispitoisuuden omaava Wappu on erinomainen vaihtoehto rehuvehnän tuotantoon III-vyöhykkeelle asti.
Tuotepakkaus:

paino: 800,00 kg


Avainominaisuudet:
• Aikainen ja laadukas kevätvehnä
• Erittäin korkea valkuaispitoisuus, lyhyt ja vahva korsi
• Mahtava lajike rehuvehnäntuotantoon, mutta myös leipävehnäksiSato:
Virallisissa lajikekokeissa Wappu on satoisuudeltaan ollut samaa tasoa kuin Anniina. Wapun satotaso on kasvanut siirryttäessä I-vyöhykkeeltä kohti III-vyöhykettä. III-vyöhykkeellä Wappu on ollut yhtä satoisa kuin selvästi myöhäisempi Kruunu-lajike. Wappu onkin erinomainen vaihtoehto rehuvehnän tuotantoon Pohjanmaalla.

Wapun satoisuus tulee parhaiten esille parivertailussa Anniinaan. Borealilla kokeissa usean vuoden ja eri kokeiden perusteella tehty parivertailu osoittaa Wapun olevan 5 % satoisampi kuin Anniina. Satoero Wapun eduksi on tullut esille erityisesti hyvissä kasvuoloissa. Analyysien mukaan Wappu tuottaa vakaasti Anniinaa suuremman sadon ja lajikkeiden välinen ero kasvaa Wapun eduksi kasvuolojen parantuessa ja yleisen satotason kasvaessa.

Sadon laatu:
Wappu on laadukas kevätvehnälajike. Sen siemen on selvästi suurempi kuin Anniinalla. Wapun hehtolitrapaino on selvästi korkeampi kuin Kruunulla. Wappu on korkean valkuaispitoisuuden lajike valkuaispitoisuuden ollessa samaa tasoa Anniinan kanssa, kokeissa yli 15 %.

Aikaisuuden, hyvän satotason, lujan korren ja korkean valkuaispitoisuuden omaavana vehnänä Wappu soveltuu erittäin hyvin rehuvehnän tuotantoon pohjoisemmillakin vehnän viljelyalueilla. Rehutuotannon lisäksi Wappu soveltuu myös leipävehnän tuotantoon. Sen sakolukuominaisuudet ovat aikaiseksi kevätvehnäksi hyvät. Normaalin korjuun sakoluku on korkea eikä sakoluku laske jyrkästi korjuun viivästyessäkään.

Käyttötarkoitus:
• leivonta
• rehut

Viljelysuositus ja maalaji:
Suositellaan vyöhykkeille I – III. Wappu soveltuu parhaiten rehuvehnäksi II-III -viljelyvyöhykkeille. Se soveltuu viljeltäväksi kaikilla maalajeilla.

Kasvuaika:
Wappu on aikainen lajike. Se on vain päivän myöhäisempi kuin lajikeluettelon aikaisin kevätvehnälajike Anniina.

Korsi:
Wapun korsi on lyhyt ja vahva. Se on hieman lyhyempi kuin Anniinalla ja lähes 10 cm lyhyempi kuin Kruunulla. Laonkestävyydeltään Wappu on Anniinan tasoa.

Taudinkestävyys:
Virallisissa lajikekokeissa Wapun härmäsaastunta on jäänyt erittäin vähäiseksi. Ruskolaikun sietokyvyltään Wappu on keskimääräistä tasoa. Muihin aikaisiin lajikkeisiin verrattuna Wapun ruskolaikun kestävyys on hyvä.

Wappu koetuloksia (230 KB, pdf)