Hankkijan Älykäs maatila – täsmäkalkitus

Hankkijan Älykäs maatila testaa ja hakee ratkaisuja, miten tuotantopanokset saadaan täysimääräisesti hyötykäyttöön. Syyskuussa tehtiin täsmäkalkitus Hankkijan peltoskannaustuloksen perusteella raisiolaisella lohkolla. Lohkolla on aiemmin tehty Hankkijan peltoskannaus, minkä avulla saadaan mm. tietää lohkon pH:n vaihtelu. Levityskartta tehtiin Cropline-ohjelmalla, jonka avulla kartan saa vastaamaan lohkon sisäistä kalkitustarvetta erittäin tarkasti. Kalustona toimi CLAAS Axion 850 -traktori, johon oli asennettu täysin uusi CEMIS 1200 -älyterminaali. Traktorin kuulavetolaitteeseen kytkettiin Fliegl KDS 260 Muck Control -yleislevitysvaunu. Kalkitusmäärän vaihtelu käsitellyillä lohkoilla oli 0 – 6,5 tn/ha.

Miksi täsmäkalkitusta testattiin? Peltoskannauksen avulla saamme peltolohkojen vaihtelut kartoille mm. pH:n osalta. Skannauksesta saatavien tietojen perusteella voimme rakentaa vyöhykekarttoja esimerkiksi kalkitusta varten. Kokeilimme tehtäväkarttoja uusimmalla laitteistolla sekä tekniikalla, jossa Flieglin ISOBUS-ohjattu levitysvaunu yhdessä automaattiohjauksella varustetun CLAAS-traktorin älyominaisuuksien kanssa pystyivät helposti hyödyntämään tehtyjä levityskarttoja. Täsmäkalkituksen tavoitteena on ravinteiden saannin tasaaminen peltolohkon sisällä. Kyseisillä lohkoilla oli huolehdittu peruskalkituksesta, ja nyt täsmäkalkituksella hienosäädettiin ravinnetasapainoa.