Lajikkeen vaihto kannattaa - esimerkkinä kaura!

Teksti: Juho Lassi, Hankkija Oy


Kauran viljely on ollut Suomessa vahvassa nosteessa viime vuosina johtuen elintarvikekauran kasvaneesta kysynnästä ja kauramyllyjen tekemistä investoinneista. Suomi kuuluukin suurimpien kaurantuottajamaiden joukkoon. Kauralla on todettu olevan lukuisia terveysvaikutuksia, jonka vuoksi uusia kauraelintarvikkeita kehitetään jatkuvasti. Suomalaisen laadukkaan kauran kysyntä on kasvanut myös maailmanlaajuisesti. Kauran soveltuvuus elintarvikekäyttöön riippuu suurelta osin lajikkeen ominaisuuksista.

Kauran haluttuja laatuominaisuuksia ovat suuri jyväkoko ja hehtolitrapaino. Viljakaupassa näitä laatutekijöitä arvostetaan ja niiden perusteella maksetaan myös laatulisää. Vastaavasti, jos kauraerä ei täytä riittäviä laatuvaatimuksia, seuraa laatuvähennyksiä viljatilissä. Hankkijan valikoimissa olevat uudet kauralajikkeet ovat huippusatoisia ja soveltuvat korkean laadun vuoksi moniin eri käyttötarkoituksiin.

Hankkijan viljakaupan ennakkonäytepusseista kerätyistä viljelytiedoista selviää, että keskimääräinen satoero käytännön viljelyssä uusien ja vanhojen lajikkeiden välillä on merkittävä (taulukko). Laskelmassa ovat mukana vuonna 2019 Suomessa kolmanneksi viljellyin Belinda, viidenneksi viljellyin Akseli ja Hankkijan uutuuskaura Harmony. Vastaavasti Hankkijan viljakaupan vastaanottonäytteiden perusteella lasketut keskimääräiset laatulisät sekä -vähennykset kannustavat uutuuslajikkeen viljelyyn. Näiden lisäksi lajikekohtaiset sopimuslisät kasvukaudelle 2020 parantavat tiettyjen uutuuslajikkeiden tuottavuutta entisestään.

Vaihtaminen satoisempaan ja laadukkaamman sadon tuottavaan lajikkeeseen on järkevä investointi. Esimerkkilaskelmassa lajikekohtaiset erot hehtaarikohtaisessa myyntitulossa ovat suuria etenkin, kun otetaan huomioon TOS-siemenellä kylvettäessä siemenen kunnostuksen ja peittauksen kustannukset. Lisäksi satoa jää myytäväksi vähemmän. Uutuuskaurojen sertifioidun siemenen kustannus on noin 100 euroa/ha.

Lajiketta vaihtamalla käytössä ovat myös sertifioidun siemenen hyödyt. Hankkijan siemenkeskuksissa kunnostettu ja pakattu sertifioitu siemen on laadukasta ja tarkistettua. Itävyys on hyvällä tasolla ja lajikeaitous on taattu. Jokaisesta siemenerästä analysoidaan myös DON-pitoisuudet.


Hankkijan uutuuslajikkeet ovat ensi kesänä nähtävillä havaintoruuduilla eri puolella Suomea. Tule valitsemaan omille pelloillesi sopivimmat lajikkeet!

Kauralajikkeiden myyntitulot kun otetaan huomioon eskimääräinen sato, perushinta sekä lajikkeen keskimääräiset lisät ja vähennykset.