Elatus Era hyväksytty kauran tautien torjuntaan

Pitkätehoinen Elatus Era on nyt hyväksytty myös kauralle. Elatus Era on erityisen hyvä kauran ruosteiden torjunnassa, koska sen vaikutusaika on pitkä.

Sen ruiskutusaika on kauran lippulehtivaiheessa, käyttömäärä 0,5-0,7 l/ha. Mahdolliset tankkiseoskumppanit: Moddus M, Karate Zeon, YaraVita-lehtilannoitteet

Puimuri ruosteessa – kauran ruosteessa

Ruostetta kaurassa.

Kauran rengasruoste on kasvitauti, joka iski viime kasvukaudella 2020 voimallisesti kauraan. Taudin huomasi puintivaiheessa, kun puimuri peittyi ruskeaan ’pölyyn’. Pöly on sienen itiömassaa, joka irtoaa kaurasta puinnin yhteydessä. Viime kauden kaltaisissa tilanteissa satotappiot saattoivat olla 10-20 %:n luokkaa. Ruostesieni on sokerisyöppö ja se varastaa kasvin lehdissä muodostuneet yhteyttämistuotteet ennen kuin ne päätyvät jyviin. Lisäksi taudin haavoittama kasvi menettää vettä runsastuneen haihdunnan vuoksi. Seurauksena on sadonmenetykset, joka johtuu pieneksi jäävästä jyväkoosta ja hehtolitrapainosta sekä ennenaikaisesta tuleentumisesta.

Kauran ruoste, niin kuin kaikki muutkin ruostesienet tarvitsevat talven yli selvitäkseen vihreänä talvehtivan isäntäkasvin. Toisin kuin lehtilaikkutauteja aiheuttavat sienet se ei talvehdi esim. kasvinjätteissä. Kauran ruoste talvehtii orapaatsamapensaassa, raiheinässä sekä eräissä kastikka- ja natalajeissa. Tauti talvehtii siellä missä kyseisissä kasveissa on vihreinä talvehtivia kasvinosia. Mikäli talvehtiminen onnistuu Suomessa tai lähialueilla, niin tauti voi iskeä kauraan aikaisessa vaiheessa. Sadon menetykset ovat silloin suuret.

Kauran rengasruoste leviää tehokkaimmin, kun ilman lämpötila on 10-20 °C ja ilmanala on kostea. Kaukokulkeutumana tuleva ruoste tartuttaa voimakkaimmin myöhäisiä kauralajikkeita, koska ne ovat vielä vihreitä taudin tänne saapuessa. Voimakkaimmillaan ruoste iskee ja leviää kauran tultua röyhylle, kun kasvin varsi ja lehdet ovat täysikasvuiset ja kasvi keskittyy jyvän täyttämiseen.

Torjuntaan suositellaan viljeltäväksi ruostetta kestäviä lajikkeita. Käytännössä kaurasadon käyttötarkoitus rajaa lajikevalintaa. Kauran rengasruosteesta esiintyy useita eri rotuja, jotka mukautuvat olosuhteisiin sen mukaan mitä isäntäkasveja ja lajikkeita on tarjolla. Lajikejalostusta hankaloittaa se, että ruostetta ei esiinny niin voimakkaasti joka vuosi, jotta materiaalivalintaa pääsisi tekemään säännönmukaisesti. Em. vuoksi lajikkeiden todellisesta ruostekestävyydestä ei ole tietoa.

Varmin keino torjua kauran rengasruoste on torjuntaruiskutus. Sopivissa oloissa ruoste leviää hyvin nopeasti, joten ruiskutus on tehtävä hieman etupainotteisesti niin, että ylälehdet ja korren yläosa saavat suojan. Taudin iskettyä kasvustoon on jo myöhäistä sitä torjua.

Elatus Era on nyt saanut hyväksynnän kauralle. Elatus Era on erinomainen valmiste kaikkia ruostesieniä vastaan, sillä se vaikuttaa pitkään. Kauran rengasruosteen torjumiseksi Elatus Era kannattaa ruiskuttaa heti lippulehden tultua esiin esim. tankkiseoksessa Modduksen kanssa. Elatus Era tehoaa myös hometoksiineja muodostaviin Fusarium-homeisiin, mutta niiden torjumiseksi se pitäisi vetää vasta röyhyn tultua esiin, mikä on ruosteiden torjunnan kannalta myöhäistä. Toisin kuin strobiluriini-valmisteilla (esim. Amistar) Elatus Eralla ei ole ns. viherrysvaikutusta. Terve kasvi kasvaa ja samalla tuottaa satoa pidempään, mutta se tuleentuu luontaisesti ajallaan.

Ruostetta puimurissa.