Viljan peittaus kannattaa aina

Tänäkin keväänä tilan oma siemen kannatta peitata. Viljan peittaus on vakuutus kasvitauteja ja huonoja olosuhteita vastaan. Hyvin tehty peittaus oikein valitulla peittausaineilla varmistaa ja turvaa viljan itämisen, orastumisen ja alkukauden kasvun, sekä luo pohjan korkealla sadolle.

peitatut jyvät
juuret, peitattu jyvä

1. Peittaus suojaa jyvät siemen- ja maalevintäisiltä kasvitaudeilta. Vaikka oma kylvösiemen olisi testattu puhtaaksi, kannattaa maalevintäiset kasvitaudit huomioida erityisesti jos käytössä on suorakylvö tai kevennetty muokkaus.

2. Vahvempi juuristo kerää arvokkaat ravinteet ja veden paremmin talteen. Taudeista vapaa juuristo kehittyy ilman ongelmia. Lisäksi käytännön viljelyssä ja laboratorio-kokeissa on todistettu, että erityisesti Vibrance® Star peittausaineen käyttö parantaa viljan juurten kasvua.

Huomioi että Vibrance Star valmisteella on pohjavesirajoitus.

3. Sadonmuodostus alkaa jo itämisestä. Peittausaineet auttavat viljaa säilyttämään satopotentiaalin, kasvukauden alussa tapahtuneiden sadonmuodostuksen häiriöiden korjaaminen vaati myöhemmin enemmän panostuksia tai on jopa mahdotonta.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.

Antti Jaakkola
Syngenta Nordics A/S