Ympact – uutuusvalmiste ravinnepeittaukseen

Pelto

Hankkijan sertifioitua siementä saa Ympact-peitattuna. Lisäksi Ympact on saatavilla viljelijöille tilapeittaukseen. Tilapeittauksessa Ympact on erittäin helppokäyttöinen. Se ei aiheuta peittaustyössä tai kylvössä ongelmia, kuten vanhojen ravinnepeittausratkaisujen kanssa on koettu.

Ympactin ainutlaatuinen koostumus

Ympact pohjautuu luonnon yhdisteisiin. Havupuiden kasvaessa vuosikymmenien ajan viileissä pohjoismaisissa olosuhteissa ne keräävät arvokkaita aineita luonnosta. Näitä orgaanisia aineita käytetään Ympact-valmisteen raaka-aineena.

Yksi pääkomponenteista (ligniini) muuttuu puhdistuksen ja käsittelyn jälkeen molekyylikompleksiksi, joka sisältää korkean ja matalan molekyylipainon supramolekyylejä, jotka on sidottu valikoituihin viljalle välttämättömiin mikroravinteisiin, kuten kupariin, sinkkiin ja mangaaniin. Havupuista peräisin olevat yhdisteet yhdessä ravinteiden kanssa tukevat siementä itämisprosessin aikana optimoiden kasvin energian saantia sekä stressinsietokykyä.

Ympact kehittää juuristoa ja antaa oraille voimakkaan alun

Kasvuston vertailua
Vasemmalla Ympact-käsittelyn saanut vehnä, jossa on vihreämpi kasvusto lähempänä maan pintaa kuin oikealla puolella olevassa käsittelemättömässä.

Ympact sisältää hyvin pieniä määriä ravinteita, mutta oikeassa suhteessa tukemaan siemenen alkukehitystä. Ympact-käsittelyn vaikutuksen voi nähdä kasvustossa maan alla ja päällä. Maan alla Ympact-käsittely näkyy juuriston kehityksessä ja erityisesti hiusjuurien määrässä. Hyvällä juuristolla kasvi pystyy ottamaan tehokkaammin ravinteita ja vettä maasta.

Maan päällä Ympact-käsittely näkyy tasaisena ja nopeana orastumisena. Mitä nopeammin oraat pääsevät maan pinnalle ja alkavat yhteyttämään, sitä nopeammin ne pystyvät hyödyntämään maan kosteutta ja niille annettuja ravinteita. Myöhemmin kasvukaudella eroja voi havainnoida yhteyttävässä pinta-alassa.

 

Erittäin juokseva ja helppokäyttöinen valmiste

Ympactin käyttömäärä on vain 0,7 l/1000 kg siementä ja se voidaan tilalla peitattaessa sekoittaa kemiallisen peittausaineen ja veden kanssa. Valmiste on olomuodoltaan ruskea, hyvin vesimäinen neste, joka takaa sen helppokäyttöisyyden. Lukuisissa suomalaisilla maatiloilla tehdyissä kokeissa on todettu, että Ympact-peittaus onnistuu helposti erilaisilla tilapeittauslaitteilla yhdessä kemiallisen peittausaineen kanssa eikä se heikennä siemenen juoksevuutta kylvökoneessa. Joissain tilanteissa siemenen juoksevuus on jopa parantunut Ympact-käsittelyn ansiosta.

 
Testitulokset
Kauran oraita noin kolme viikkoa kylvön jälkeen. Oikealla puolella Ympact-käsitellyllä siemenellä juuristo on paremmin kehittynyt ja siihen on kiinnittynyt maaainesta, mikä kertoo hiusjuurien suuremmasta määrästä.
 

Teksti: Päivi Peltovuori ja Aki Niemelä, Corteva Agriscience


Ympact-hivenravinnepeittaus tulee Hankkijan kylvösiemeniin

Ympact-logo

Laadukas kylvösiemen on sadontuoton perusta. Laatu on Hankkijan sertifioiman kylvösiemenen yksi tunnusmerkki ja nostamme laadukkuutta vielä korkeammalle tasolle. Tästä syksystä alkaen lisäämme Hankkijan siemenkeskuksilla kunnostettavaan ja sertifioitavaan ohran ja kevätvehnän siemeneen Ympact-hivenravinnepeittauksen.

Jatkossa Ympact-peittaus tehdään lisäksi kauran ja syysviljojen siemeneen. Ympact-peittaus tehdään normaalin Celeste Trio tai Vibrance Star -peittauksen lisäksi. Hankkijan sertifioimassa siemenessä on siis sekä suoja kasvitauteja vastaan että tärkeitä hivenravinteita alkukasvua varten.

Liittyvät tuotteet