Moddus® ohjaa kasvustosi korkeaan satoon

Punainen väri ohran korren tyvellä on merkki siitä ettei kasvi ole saanut riittävästi fosforia. Moddus Evo (oikealla) auttaa kasvia ravinteiden otossa. Yara Kotkaniemi 2016.

Korkea satotaso merkitsee viljan tuotannossa parempaa taloutta. On suuri ero kustannuksissa tuotettua viljamäärää kohti, jos samoilla kiinteillä kustannuksilla tuotat viisi tai seitsemän tonnia hehtaarilta.

Korkea viljasato kasvaa riittävän tiheässä ja hyväkuntoisessa kasvustossa. Jotta saat kasvustosi tuottamaan sen sadon, minkä lajike, maa, olosuhteet jne. mahdollistavat, on sinun ohjattava sitä kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisella lannoituksella ja kasvunsäädöllä.

Kasvun alkuunlähtö on lopullisen sadon kannalta kriittinen vaihe. Käytäntö ja kokeet ovat osoittaneet, että oraslannoitus 2-3 –lehtivaiheessa N- tai NK-lannoitteella antaa pienelle kasville piristeen, jonka avulla se lähtee vahvaan kasvuun.

Viljan kasvua voi ohjata säätämällä sitä oikea-aikaisella Moddus-käsittelyllä. Modduksen vaikutus kohdistuu siihen osaan kasvia, joka kulloinkin on kehittymässä. Tarkoituksenmukaisella lehti- ja lisälannoituksella varmistetaan että kasvustolla on kaikki ne ravinteet, jotka se tarvitsee eri kasvuvaiheissa.

Kasvunsäätö Moddus Evolla T0-vaiheessa (pensomisvaihe, pääversossa 3-4 lehteä) edistää juurten ja korren tyven kehittymistä, mikä vähentää juurilaon riskiä. Suomen yli 14 tuntia kestävä pitkä päivä edistää pääverson kasvua. Se hillitsee sivuversojen kehittymistä. Seurauksena on kasvuston epätasainen kehittyminen, mikä pahimmillaan ilmenee jälkiversontana. Moddus Evo murtaa pitkän päivän vaikutuksen ja sivuversot kehittyvät samaan tahtiin pääverson kanssa.

Suomessa maat ovat tavallisesti kylmiä vielä muutama viikko kylvöjen jälkeen, minkä vuoksi kasvien voi olla vaikeaa saada riittävästi mangaania ja fosforia maasta. Sen vuoksi on erittäin suositeltavaa ruiskuttaa Moddus Evo yhdessä lehtiravinteen, esim. YaraVita Starphos MnP:n kanssa. Myös rikkakasvitorjunnan voi tarpeen tullen yhdistää T0-käsittelyyn.

T1-vaiheessa (korrenkasvun alku) tehty Moddus Evo -käsittely vahvistaa korren tyveä ja lyhentää tyven solmuvälejä. Suurin tarve korrensäädölle tässä vaiheessa on nopeasti kasvavissa tiheissä kasvustoissa, joilla on käytettävissään runsaasti typpeä. Mikäli lannoitukseen käytetään myös eläinten lantaa, niin T1-vaiheen käsittely on erittäin suositeltava toimenpide.

T2-vaiheen (lippulehti) käsittely kohdistuu korren yläosaan ja lyhentää kasvia yläpäästä.

Mikäli korkean satotason saamiseksi maita on kalkittu hyvin viime vuosina, niin mangaanin puute on ilmeistä. YaraVita Mantrac Pro ja Gramitrel sisältävät mangaania ja sopivat yhdistettäväksi T1-vaiheen käsittelyyn Modduksen kanssa. Ohrassa ja vehnässä puutosoireet eivät tule herkästi esiin, mutta niilläkin mangaanin puutetta voi esiintyä piilevänä.

Jotta Moddus-käsittely vaikuttaisi toivotulla tavalla, tulee kasvuston olla aktiivisessa kasvussa sekä päivällä että yöllä. Kylmissä oloissa kasvu on hidasta ja teho voi jäädä vaillinaiseksi. Kuumissa oloissa vaikutus voi vastaavasti olla voimakas. Vain hyvinvoiva kasvusto reagoi kasvunsäätöön halutulla tavalla. Tekemällä oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan pellolla on avaimet onnistumiseen. Korkean satotason mukana tulee myös hyvä kauppalaatu ja pellolta poistuu paljon ravinteita. Suuri sato on hyvä ympäristöteko.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi varoituslausekkeet ja –merkit.
® Rekisteröity tavaramerkki: Syngenta Group Company