Conaxis – uutuus rikkakasvien torjuntaan herneellä, härkäpavulla sekä kevät- ja syysrapsilla

Etenkin herneen ja härkäpavun viljelyssä on pitkään kaivattu uusia vaihtoehtoja rikkakasvien torjuntaan. Conaxis on tehokas ratkaisu monipuolistamaan valikoimaa ja rikkakasvien resistenssinhallintaa.
Conaxis on ennen taimettumista ruiskutettava, kahden tehoaineen valmiste. Valmiste on rekisteröity herneen, härkäpavun, soijapavun ja kevät- ja syysrapsin rikkatorjuntaan.

Conaxis on ruiskutusohjelmien peruspilari!

Greenway-herne

Ruiskutus aina ennen taimettumista

Conaxis on helppokäyttöinen ratkaisu, jota ei tarvitse mullata, vaan ruiskutus kylvön jälkeen ennen viljelykasvin taimettumista riittää. On tärkeää tiedostaa, ettei viljelykasvi voi olla pinnassa käsittelyajankohtana, kuten monien muiden maavaikutteisten valmisteiden kanssa on, tai viljelykasvi voi kuolla.

Ruiskuta ja unohda -ratkaisu tasaa työhuippuja ruiskutuskaudella

Conaxis tehoaa hyvin mm. saunakukkaan, mataraan, pihatähtimöön ja peippiin, ja se muodostaa erinomaisen peruspilarin tankkiseoksissa. Valmiste tehoaa heinämäisistä rikoista myös kylänurmikkaan joka taimettuu nopeasti kylvön jälkeen, vaatien usein oman erillisen käsittelykerran. Verrattuna esimerkiksi toiseen yleisesti herneellä ja härkäpavulla käytettyyn valmisteeseen Fenixiin, Conaxis tehoaa myös saunakukkaan erittäin hyvin, mutta myös pillikettä vastaan teho on parempi. Conaxis on pärjännyt vakuuttavasti Suomen kenttäkokeissa herneellä ja härkäpavulla markkinastandardiin verrattuna. Valmiste on myös uusi elementti resistenssin hallintaan.

Tankkiseoskumppaniksi kannattaa valita pellon rikkalajiston mukainen valmiste täydentämään tehoa, kuten esimerkiksi herneelle Mistral tai Stomp. Seos Mistralin kanssa herneellä (Conaxis 0,8-1,0 l/ha + Mistral 0,05-0,075 kg/ha) on kustannustehokas ja valmisteet täydentävät hyvin toistensa rikkatehoa lisäämällä tehoa mm. savikkaan ja pillikkeisiin, jos pillikkeitä on lohkolla runsaasti. Mikäli orvokki on lohkolla ongelma, on Stomp hyvä tankkiseoskumppani Conaxikselle (Conaxis 0,8-1,0 l/ha + Stomp 1,0-2,0 l/ha). Jos muokkauksen jäljiltä on jäänyt isoja rikkoja, voi tankkiseokseen yhdistää glyfosaatin (Conaxis 1,0 l/ha + glyfosaatti (tarkista valmistekohtaiset rajoitukset)).

Härkäpavulla tankkiseokseen sopii mm. Stomp (Conaxis 0,8- 1,0 l/ha + Stomp 1,5-2,0 l/ha). Hyvän tehon ja aikaisen käsittelyajankohdan ansiosta Conaxis on suorastaan “ruiskuta ja unohda” -ratkaisu rikkatorjunnassa.

Myös rapsin rikkatorjuntaan

Conaxis on rekisteröity myös kevät- ja syysrapsille. Käyttöajankohta myös rapsilla on aina ennen taimettumista; kevätrapsilla keväällä ja syysrapsilla syksyllä ennen taimettumista. Syysrapsilla saadaan yleensä hyvä torjuntatulos myös ilman seoskumppaneita, riippuen rikkalajistosta. Conaxiksen hyvä saunakukkateho on valttia etenkin syysrapsin rikkatorjunnassa. Conaxis on myös kustannustehokas ratkaisu, joten valmiste on erittäin houkutteleva uutuus syysrapsin viljelyssä.

Conaxiksen käytössä etenkin rapsilla on huomioitava riittävä kylvösyvyys (väh. 20 mm), jotta siemen ei joudu suoraan kosketuksiin valmisteen kanssa.

Valmiste on rekisteröity vain rapsille, joka kestää tehoaineita rypsiä paremmin. Conaxis ei sovellu käytettäväksi rypsillä, eikä valmistetta ole rekisteröity sille.

Maavaikutteinen teho, tehoa kuivemmissakin oloissa

Conaxis on kahden maavaikutteisen tehoaineen seos. Sen molemmat tehoaineet imeytyvät rikkakasveihin juuriston kautta, ja vaikuttavat mm. rikkakasvien aineenvaihduntaan kuuluviin entsyymeihin ja solujen jakautumiseen.

Tasainen kylvöalusta, jossa on riittävästi kosteutta, parantaa valmisteen tehoa. Runsas orgaanisen aineksen määrä voi heikentää tehoa. Valmisteen toinen tehoaine, dimetenadimi-P, toimii poikkeuksellisesti kuitenkin kuivemmissakin oloissa mitä maavaikutteiset aineet yleensä, mikä tuo lisävarmuutta kevätkäsittelyjen onnistumiseen.

Conaxiksen käyttö keväällä ei estä syysviljan kylvöä syksyllä. Tankkiseoksia käytettäessä on kuitenkin muistettava tarkistaa mikäli tankkiseoskumppanilla on rajoituksia syysviljojen kylvölle.