Goltix 70 WG
Tuotekoodi: HM11116 EAN: 8718077006109

Goltix 70 WG

Tuotekoodi: HM11116 EAN: 8718077006109
  • Ainoa kuminan satovuosina sallittu metamitroni-valmiste
  • Hellävaraisin metamitroni valmiste
  • Soveltuu erityisen hyvin tankkiseoksiin
 

Tuotekuvaus

Goltix 70 WG, 5kg.
Tuotepakkaus:

paino: 5,00 kg

Pohjavesi- ja peräkkäiskäyttö
TuoteGoltix 70 WG, 5kg
PohjavesirajoitusEi
PeräkkäiskäyttörajoitusEi

Pakkauskoko: 5 kg.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas-, punajuurikas-, kumina- ja mansikkaviljelyksiltä sekä taimistoviljelyksiltä avomaalla.

Ominaisuudet:
Goltix on laajatehoinen siemenrikkakasvien torjunta- aine, joka on hellävarainen viljelykasveille. Goltix vaikuttaa rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15 C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne varmistaa tehoa.

Käyttö sokeri- ja rehujuurikkaalla:

Goltix 70 WG ruiskutetaan juurikkaan taimiasteella (sirkkalehtiasteelta 8-kasvulehtiasteelle, BBCH 10-18) seoksena fenmedifaami-, etofumesaatti- ja/tai triflusulfuronimetyylivalmisteiden ja/tai Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitteen kanssa tarpeen mukaan 1-4 kertaa. Ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Käyttömäärä valitaan rikkakasvilajiston, rikkakasvien kehitysasteen, sään sekä tankkiseosvalmisteiden perusteella. Karkeilla kivennäismailla käytetään alempaa ja multa- sekä savimailla suurempaa annosta. Kuivissa oloissa suositellaan käytettäväksi Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitettä 0,5-2 l/ha. Huomioi, että valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 3 kg/ha/kasvukausi. Vesimäärä on 100-300 l/ha. Suurin sallittu käyttömäärä kg/kasvukausi on 3. Kilogrammaa/käsittely/hehtaari on 0,5-1,5. Maksimi käsittelyiden lukumäärä/kasvukausi on 4 kpl. Lyhin sallittu käsittelyiden väli on 7 vuorokautta. BBCH on 10-18.
Triflusulfuroni-metyylivalmisteen kanssa Goltix 70 WG käytetään 0,5 kg/ha.

Käyttö punajuurikkaalla:

Pelto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun punajuurikkaan taimet ovat sivuuttaneet sirkkataimiasteen ja kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ruiskutukseen käytetään seosta, jossa on Goltix -valmistetta ja fenmedifaami (+etofumesaatti+desmedifaami) valmistetta käyttöohjeen mukaisesti. Jos uusia rikkakasveja taimettuu myöhemmin, ruiskutetaan pelto seoksella uudelleen, kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Punajuurikkaalla ei käytetä Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitysainetta. Huomioi, että valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 3 kg/ha/vuosi. Vesimäärä on 100-300 l/ha.
Suurin sallittu käyttömäärä kg/kasvukausi on 3. Kilogrammaa/käsittely/hehtaari on 0,75-1,5. Maksimi käsittelyiden lukumäärä/kasvukausi on 4 kpl. Lyhin sallittu käsittelyiden väli on 7 vuorokautta. BBCH on 10-18.

Kumina:

Goltix 70 WG tehoaa parhaiten varhaisessa ruiskutuksessa, kun rikkakasveilla on korkeintaan kaksi kasvulehteä. Kylvövuonna ruiskutuksessa suositellaan tankkiseosta Fenix-valmisteen kanssa.
Kylvövuonna:
Käyttömäärä kertakäsittelynä korkeintaan 2,0 kg/ha Goltix 70 WG + Fenix, kun kuminakasvusto on sivuuttanut sirkkataimiasteen. Viimeinen ruiskutuspäivä on 31. elokuuta. Käyttömäärä jaetulla käsittelyllä: 0,75-1,5 kg/ha Goltix 70 WG + Fenix ennen kuminan taimettumista ja toinen käsittely 14-28 päivää myöhemmin kun uudet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella ja kuminassa on vähintään yksi kasvulehti sirkkalehtien lisäksi. Viimeinen ruiskutuspäivä on 31. elokuuta. Satovuonna: Korkeintaan 2 kevätruiskutusta 0,75-1,5 kg/ha Goltix 70 WG:llä on sallittu ennen kuminan kukkavarren kehittymistä, kasvusto saa olla korkeintaan 15 cm korkea. Rikkakasvien tulisi olla enintään sirkkalehtiasteella ja maan kostea ruiskutettaessa. Käsittelyväli 7-21 päivää ja varoaika ennen sadonkorjuuta 60 päivää. Karkeilla kivennäismailla ja kosteissa oloissa käytetään alimpaa annosta. Savi- ja multamailla sekä kuivissa oloissa käytetään korkeampaa annosta. Valmistetta saa käyttää samalla lohkolla yhteensä enintään 3,0 kg/ha/kasvukausi. Vesimäärä on 200 – 400 l/ha.

Mansikka:

Vastaistutetuilla viljelyksillä ruiskutuksesta voidaan saada suurin hyöty, koska silloin siemenrikkakasveja taimettuu useimmiten runsaasti. Toisaalta vastaistutettu mansikka voi myös vioittua herkästi. Ruiskutus on sallittu aikaisintaan 14 päivää istutuksen jälkeen, kuitenkin ennen mansikan kukintaa, taimien juurruttua ja rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Käyttömäärä on 1,0 - 1,75 kg/ha. Satoa tuottavat viljelykset ruiskutetaan joko varhain keväällä tai sadonkorjuun jälkeen.
Kevätkäsittely tehdään ennen mansikan kukintaa viimeistään mansikan aikaisella nuppuasteella, kun talvehtineiden rikkakasvien kasvu ei ole vielä kunnolla alkanut ja keväällä taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käyttömäärä on 1,0 - 1,75 kg/ha. Suurinta käyttömäärää käytetään, jos pellolla esiintyy runsaasti jo syksyllä taimettuneita rikkakasveja. Vesimäärä on 200 - 300 l/ha.

Mansikalla Goltix 70 WG:n kanssa ei käytetä kiinnitysainetta. Goltix 70 WG voidaan ruiskuttaa myös tankkiseoksena fenmedifaamivalmisteen kanssa. Goltix 70 WG:n määrä tankkiseoksessa on 1,0 kg/ha. Ei saa yhdistää lehtilannoitteisiin. Ei saa käyttää muovitunneleissa eikä kasvihuoneissa. Muovikateviljelyksillä käsitellään vain rivivälit.

Taimistokasvit:

Vastaistutetuilla viljelyksillä ruiskutuksesta voidaan saada suurin hyöty, koska silloin siemenrikkakasveja taimettuu runsaasti. Toisaalta vastaistutettu taimi voi myös vioittua herkästi. Ruiskutus tehdään taimien juurruttua ja rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Käyttömäärä on 2,0-3,0 kg/ha. Monivuotiset viljelykset ruiskutetaan varhain keväällä, kun talvehtineiden rikkakasvien kasvu ei ole vielä kunnolla alkanut ja keväällä taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ruiskutussumu ei saa tulla kosketukseen vihreisiin kasvinosiin. Käyttömäärä on 2,0-3,0 kg/ha. Suurinta käyttömäärää käytetään vain, jos pellolla esiintyy runsaasti jo syksyllä taimettuneita rikkakasveja. Karkeilla kivennäismailla ja kosteissa oloissa käytetään pienempiä, savi- ja multamailla sekä kuivissa oloissa suurempia käyttömääriä. Vesimäärä on 200-300 l/ha. Ei saa yhdistää lehtilannoitteisiin. Muovikateviljelyksillä käsitellään vain rivivälit. Ruiskutusnesteen valmistus:
Sakkautumisen estämiseksi ruiskutusneste valmistetaan sekoittamalla Goltix 70 WG ensin pieneen vesimäärään. Seos kaadetaan ruiskun säiliössä olevaan veteen huolellisesti sekoittaen. Tankkiseosta tehtäessä sekoitetaan veteen ensin fenmedifaami, etofumesaatti tai seosvalmiste, triflusulfuroni-metyylivalmiste ja sen jälkeen Goltix 70 WG. Käytettäessä Goltix 70 WG - valmistetta seoksena muiden aineiden kanssa on otettava huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnite lisätään viimeiseksi.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Goltix 70 WG vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja maan kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne varmistaa tehoa. Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipoltteen, hyönteisvioituksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet. Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Hellepäivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Mikäli Goltix 70 WG -valmisteella käsitelty viljelys joudutaan rikkomaan, voi samalle lohkolle kynnön jälkeen kylvää sokerijuurikasta, maissia tai perunaa.

Tuoteominaisuudet:
• Tehoaine: Metamitroni 700 g/kg
• Olomuoto: Ruiskuterae WG
• Varastointi: Säilytettävä kuivassa ja viileässä
• Vaikutustapa: Lehtien ja maan kautta
• Pakkauskoko: 5 kg
• Valmistaja: Adama