Goltix 700 SC
Tuotekoodi: HM11125

Goltix 700 SC

Tuotekoodi: HM11125
  • Perusta juurikkaiden rikkakasvi-torjunnalle
 

Tuotekuvaus

Pakkauskoko: 5 l.

Siemenrikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, punajuurikas-, ja rehujuurikasviljelyksiltä.

Ominaisuudet:
Goltix SC on laajatehoinen siemenrikkakasvien torjunta- aine, joka on hellävarainen viljelykasveille. Goltix vaikuttaa rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15 C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne varmistaa tehoa.

Käyttö sokeri- ja rehujuurikkaalla:
Goltix 700 SC ruiskutetaan juurikkaan taimiasteella (sirkkalehtiasteelta 8-kasvulehtiasteelle, BBCH 10-18) seoksena fenmedifaami-, etofumesaatti- ja/tai triflusulfuronimetyylivalmisteiden ja/tai Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitteen kanssa tarpeen mukaan 1-4 kertaa. Ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Käyttömäärä valitaan rikkakasvilajiston, rikkakasvien kehitysasteen, sään sekä tankkiseosvalmisteiden perusteella. Karkeilla kivennäismailla käytetään alempaa ja multa- sekä savimailla suurempaa annosta. Kuivissa oloissa suositellaan käytettäväksi Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitettä 0,5-2 l/ha. Huomioi, että valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 3 l/ha/kasvukausi. Vesimäärä on 100-300 l/ha.
Suurin sallittu käyttömäärä on 3 l/kasvukausi. Litraa/käsittely/hehtaari on 0,5-1,5. Maksimi käsittelyiden lukumäärä/kasvukausi on 4 kpl. Lyhin sallittu käsittelyiden väli tulee olla 7 vuorokautta. BBCH on 10-18.
Triflusulfuroni-metyylivalmisteen kanssa Goltix 700 SC:tä käytetään 0,5 l/ha.

Käyttö punajuurikkaalla:

Pelto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun punajuurikkaan taimet ovat sivuuttaneet sirkkataimiasteen ja kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ruiskutukseen käytetään seosta, jossa on Goltix 700 SC -valmistetta ja fenmedifaami (+etofumesaatti+desmedifaami) valmistetta käyttöohjeen mukaisesti. Jos uusia rikkakasveja taimettuu myöhemmin, ruiskutetaan pelto seoksella uudelleen, kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Punajuurikkaalla ei käytetä Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitysainetta. Huomioi, että valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 3 l/ha/vuosi. Vesimäärä on 100-300 l/ha.
Suurin sallittu käyttömäärä on 3l/kasvukausi. Litraa/käsittely/hehtaari on 0,75-1,5. Maksimi käsittelyjen lukumäärä/kasvukausi on 4 kpl. Lyhin sallittu käsittelyiden väli on 7 vuorokautta. BBCH on 10-18.

Ruiskutusnesteen valmistus: Sakkautumisen estämiseksi ruiskutusneste valmistetaan sekoittamalla Goltix 700 SC ensin pieneen vesimäärään. Seos kaadetaan ruiskun säiliössä olevaan veteen huolellisesti sekoittaen. Tankkiseosta tehtäessä sekoitetaan veteen ensin fenmedifaami, etofumesaatti tai seosvalmiste, triflusulfuroni-metyylivalmiste ja sen jälkeen Goltix 700 SC. Käytettäessä Goltix 700 SC - valmistetta seoksena muiden aineiden kanssa on otettava huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnite lisätään viimeiseksi.
Huomautukset:
Vaarallista muille viljelykasveille. Goltix 700 SC vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja maan kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne varmistaa tehoa. Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipoltteen, hyönteisvioituksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet. Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Hellepäivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Mikäli Goltix 700 SC -valmisteella käsitelty viljelys joudutaan rikkomaan, voi samalle lohkolle kynnön jälkeen kylvää sokerijuurikasta, maissia tai perunaa.
Tuotepakkaus:

paino: 6,75 kg

Pohjavesi- ja peräkkäiskäyttö
TuoteGoltix SC, 5l
PohjavesirajoitusEi
PeräkkäiskäyttörajoitusEi
Suurin sallittu käyttömäärä l / kasvukausi l / käsittely / ha max. käs. lkm/kasvukausi Lyhin sallittu käs. väli, pvä BBCH
3 0,5 - 1,5 4 7 10-18
 
Triflusulfuroni-metyylivalmisteen kanssa Goltix 700 SC:tä käytetään 0,5 l/ha.
 

Käyttö punajuurikkaalla:
Pelto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun punajuurikkaan taimet ovat sivuuttaneet sirkkataimiasteen ja kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ruiskutukseen käytetään seosta, jossa on Goltix 700 SC -valmistetta ja fenmedifaami (+etofumesaatti+desmedifaami) -valmistetta käyttöohjeen mukaisesti. Jos uusia rikkakasveja taimettuu myöhemmin, ruiskutetaan pelto seoksella uudelleen, kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Punajuurikkaalla ei käytetä Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnitysainetta. Huomioi, että valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 3 l/ha/vuosi. Vesimäärä on 100-300 l/ha.
 
Suurin sallittu käyttömäärä l / kasvukausi l / käsittely / ha max. käs. lkm/kasvukausi Lyhin sallittu käs. väli, pvä BBCH
3 0,75 - 1,5 4 7 10-18
 

Ruiskutusnesteen valmistus:
Sakkautumisen estämiseksi ruiskutusneste valmistetaan sekoittamalla Goltix 700 SC ensin pieneen vesimäärään. Seos kaadetaan ruiskun säiliössä olevaan veteen huolellisesti sekoittaen. Tankkiseosta tehtäessä sekoitetaan veteen ensin fenmedifaami, etofumesaatti tai seosvalmiste, triflusulfuroni-metyylivalmiste ja sen jälkeen Goltix 700 SC. Käytettäessä Goltix 700 SC - valmistetta seoksena muiden aineiden kanssa on otettava huomioon niiden käytöstä annetut ohjeet. Poweroil/Sunoco 11 E/3-kiinnite lisätään viimeiseksi.

Huomautukset:
Vaarallista muille viljelykasveille. Goltix 700 SC vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja maan kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15°C lämpötilassa hyvissä kosteusoloissa. Tasainen, hieno mururakenne varmistaa tehoa. Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipoltteen, hyönteisvioituksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet. Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä. Hellepäivänä ruiskutus on tehtävä aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan jälkeen on odotettava 2-3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Mikäli Goltix 700 SC -valmisteella käsitelty viljelys joudutaan rikkomaan, voi samalle lohkolle kynnön jälkeen kylvää sokerijuurikasta, maissia tai perunaa.