Rikkakasvitorjuntaan uutta tehoa – Rexade 440

Rexade 440 on Arylex-tuoteperheen uusin jäsen. Lisänä muihin Arylex-valmisteisiin, Rexade torjuu myös heinämäiset rikkakasvit. Rexade on hyväksytty vehnä-, ruis- ja ruisvehnäkasvustoille.

Rexade on raemainen valmiste. Puolen kilon pakkauksella saa käsiteltyä 10–12,5 hehtaaria.

Merkittävä etu on tuotteen joustavuus käytön suhteen. Rexade soveltuu hyvin erikoiskasvejakin viljelevälle tilalle, sillä se ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa.

Lisäksi Rexade on joustava ruiskutusolosuhteiden puolesta. Se voidaan ruiskuttaa +5–20°C lämpötiloissa eikä ilman- tai maankosteudella ole merkittävää vaikutusta sen tehoon. Lumen alta paljastuville hyväkuntoisille syysviljakasvustoille tuote sopii siten erittäin hyvin.

Rexade torjuu peltojen kaikki perusrikkakasvit, mutta samalla myös hukkakauran, luohon ja juolavehnän. Sen teho juolavehnään on pysäyttävä. Juolavehnä jää viljakasvuston pohjalle ja lehdet pysyvät vihreinä puintikerroksen alapuolella.

Rexadesta on kokemuksia laajoista tilakokeista viimeisen 4 vuoden ajalta. Se on osoittanut toimivansa rikkakasvien torjunnassa myös vaikeina kasvukausina kuten kuivina vuosina 2018 ja 2020. Tälläkin kevätvehnälohkolla Rexade piti rikkakasvit poissa, vaikka kasvuolosuhteet olivat kuivat: kuvan vasemmassa laidassa käsittelemätön alue, jossa reilusti erityisesti savikkaa ja mataraa.
Liittyvät tuotteet