Uutta tehoa vehnän ja rukiin rikkakasvien torjuntaan

Rexade on uudenlainen valmiste heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan vehnältä ja rukiilta. Kuvassa Rexaden pysäyttämä juolavehnä odottaa syksyn glyfosaattikäsittelyä. Käyttölämpötila +5–20 °C.

Rexade 440-valmiste tuo uutta tehoa vehnän, rukiin ja ruisvehnän rikkakasvien torjuntaan. Sillä saadaan torjuttua hukkakaura, juolavehnä ja luoho, mutta se on myös erittäin tehokas leveälehtisiin rikkakasveihin.

Tilojen testaama! Rexade on testattu laajasti tilakokeissa viimeisten neljän vuoden aikana. Se on osoittanut toimivuutensa erinomaisesti rikkakasvien torjunnassa myös vaikeina kasvukausina, kuten kuivina vuosina 2018 ja 2020.

Rexade on täysiverinen leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aine, jolla samalla torjutaan heinämäiset rikkakasvit. Rexade sisältää Pixxaro EC:stä tuttua Arylex-tehoainetta sekä Tombosta tuttua florasulaamia ja pyroksulaamia. Se on ainoa Arylex-valmiste, joka torjuu myös heinämäiset rikkakasvit.

Rexade on raemainen, helppokäyttöinen valmiste, jolla yhdellä 500 gramman purkilla ruiskuttaa 10–12,5 hehtaaria käyttökohteesta riippuen. Raemaisuudestaan huolimatta se ei ole puhdas gramma-aine, vaan Arylex-tehoaineen ansiosta se ehkäisee hyvin laajasti gramma-aineresistenssin kehittymistä.

Joustavaa rikkakasvien torjuntaa

Hyvän tehon lisäksi Rexaden etu on sen käytön joustavuus. Se voidaan ruiskuttaa joustavasti +5–+20 °C lämpötiloissa eikä ilmankosteudella ole merkittävää vaikutusta sen tehoon. Rexade on lehtivaikutteinen, joten se ei tarvitse kosteaa maata tehotakseen. Lisäksi se soveltuu hyvin myös erikoiskasveja viljelevälle tilalle, sillä se ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa.

Tehokkaasti eroon juolavehnästä

Rexade torjuu peltojen perusrikkakasvien sekä hukkakauran ja luohon lisäksi myös juolavehnän. Valmisteen teho juolavehnään on pysäyttävä. Juolavehnä jää viljakasvuston pohjalle ja lehdet pysyvät vihreinä puintikerroksen alapuolella. Tämä on Rexaden etu muunlaisiin valikoiviin juolavehnän torjunta-aineisiin verrattuna, sillä se ei tapa juolavehnän lehtiä, vaikka pysäyttää sen kasvun. Glyfosaatti tarvitsee imeytyäkseen vihreitä lehtiä ja tällöin syksyinen juolavehnän torjunta onnistuu erinomaisesti glyfosaatilla Rexade-käsittelyn jälkeen. Jos juolavehnän maanpäällinen osa olisi tapettu tai lehtiala olisi puitu kasvuston mukana, glyfosaattiruiskutus toimisi heikosti eikä juuristoon saataisi tehoa. Glyfosaatti on edelleen ainoa tehoaine, jolla juolavehnän juuristo saadaan hengiltä viljakierrossa.

 

Teksti ja kuvat: Aki Niemelä, Corteva Agriscience

Liittyvät tuotteet