Cliophar 600 SL sopii hyvin juurikkaanviljelijän rikkatorjunnan ohjelmaan

Uutuus hankalien rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikkaalla

- Vahva teho hankalasti torjuttaviin syväjuurisiin rikkakasveihin
- Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja saunakukan torjuntaan
- Tehokas nestemäinen formulaatti

Cliophar 600 SL on vesiliukoinen konsentraatti, jonka tehoaine on klopyralidi (600 g/l). Tehoaine vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta ja kulkeutuu lehdistä juuriin ja maavarsiin. Tehoainemäärien suhteen 0,2 l/ha Cliopharia vastaa 165 g/ha Matrigon 72 SG:ta. Toimiakseen hyvin Cliopharia tulee käyttää, kun lämpötila on yli +12 °C. Tuote on sateenkestävä kuuden tunnin jälkeen ruiskutuksesta. Valmistetta saa käyttää pohjavesialueilla.

Käyttöohje

Cliopharia saa käyttää enintään 0,2 l/ha/kasvukausi ja ruiskuttaa yhden kerran kasvukaudessa. Sokerijuurikkaalla suositus on käyttää 0,25-0,5 l Renol-öljyä Cliopharin kanssa yksin käytettäessä ja olosuhteet huomioiden. Cliophar voidaan sekoittaa muiden juurikkaalla käytettyjen rikkakasviaineiden kanssa ja se lisätään säiliöön viimeisenä. Cliopharia ja Safaria saa sekoittaa samaan tankkiseokseen peltosaunion torjunnassa. Tankkiseos ei saa seistä säiliössä, sekoitus on oltava päällä koko käsittelyn ajan.
Pelto-ohdakkeen ja -valvatin torjunnassa Cliopharin käyttömäärä on 1 x 0,2 l/ha.

Käytännön kokemuksia

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) testasi vuonna 2017 Cliopharin tehoa peltosaunioon. Cliophar paransi peltosaunion torjuntaa huomattavasti verrattuna perusohjelmiin, missä klopyralidia ei käytetty. Paras torjuntateho saatiin lisäämällä 0,15 l/ha Cliopharia toisen ruiskutuksen tankkiseokseen tai ruiskuttamalla Cliopharia 1 x 0,2 l/ ha toisen ja kolmannen rikkakasviruiskutuksen välissä. Lisätietoja löytyy myös SJT:n Marja Turakaisen kirjoituksesta Juurikassarka-lehden numerossa 1/18

Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, 2017 Sokerijuurikkaan lisäksi Cliophar on hyväksytty myös öljykasveille, punajuurelle, keräkaalille, maissille, pellavalle ja nurmille.