Kasvinsuojeluaineiden ympäristörajoitukset

 

A. Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), talousvesikaivojen ympärille tulee jättää vähintään
30 –100 m levyinen käsittelmätön alue, torjunta-aineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
B. Käyttö perättäisinä vuosina samalla peltolohkolla kielletty.
C. Käyttöä perättäisinä vuosina samalla lohkolla tulisi välttää.

1) Valmistetta ei suositella käytettäväksi pohjavesialueilla.
2) Peräkkäiskäytön rajoitus koskee myös muita samaa tehoainetta tai kahta tehoainetta sisältävien valmisteiden osalta seuraavien tehoaineiden: prokloratsi, fenpropimorfi, syprodiniili, sisältävien valmisteiden käyttöä.
3) Valmistetta on sallittu käyttää samalla peltolohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, jonka jälkeen samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita ei saa käyttää kahteen vuoteen.
4) Valmisteella peitattua siementä ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla jos käyttömäärä on suurempi kuin 150 g/100 kg siementä (Baytan I) tai 300 ml/ 100 kg siementä (Baytan Universal).
5) Käyttö samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina on kuitenkin sallittu, mikäli käyttökertoja on enintään kolme kasvukauden aikana.
6) Ehdollinen rajoitus, tarkemmat ohjeet myyntipäällyksessä.
7) Sallittu vain joka kolmas vuosi samalla lohkolla.
8) Valmistetta saa käyttää samalla kasvulohkolla enintään kolmena peräkkäisenä vuotena, minkä jälkeen valmisteen käytössä on pidettävä vastaavan pituinen tauko.

Lähde: Peltokasvien kasvinsuojelu 2011. ProAgria Keskusten Liitto. Päivitetty 2021.