Älä hukkaa arvokkaita ravinteita!

Lannoituspanosten ollessa arvokkaita tulee jokainen ravinnekilo hyödyntää tarkasti. Avain tarkkaan ravinteiden käyttöön on Hankkijan kasvuohjelman lannoitusreseptit, joilla varmistetaan, ettei mikään ravinne tule sadonmuodostusta rajoittavaksi tekijäksi.
Erityisen tärkeää on tulevana kasvukautena suunnitella lietteen täydennyslannoitus. Epäonnistunut täydennyslannoitus tai pelkällä lietteellä lannoittaminen johtaa satotappioihin ja heikkolaatuiseen rehuun sekä alentuneeseen typenkäytön tehokkuuteen eli ravinteiden hukkaamiseen. Optimaalisella lietteen täydennyslannoituksella kotiutetaan myös karjanlannan ravinteet tehokkaasti nurmisatoon.

Yaran lannoitteet sisältävät riittävästi rikkiä, booria ja seleeniä

Nurmikasvit tarvitsevat valkuaissynteesiin typen ohella rikkiä. Yaran lannoitteet sisältävät 3 -6 % rikkiä, mikä turvaa nurmikasvien rikintarpeen ja varmistaa tehokkaan typenkäytön. Voidaankin sanoa leikillisesti, että typpi ilman rikkiä on turhaa, koska typen hyötysuhde jää heikoksi. Avainsana on kasvin tarpeen mukainen lannoitus. Yaran lannoitteissa rikin määrä on optimoitu kasvin tarpeisiin nähden sopivaksi, rikkiä ei tarvita satoja kiloja, sillä se ei varastoidu maahan.
Kaikki Yaran lannoitteet sisältävät myös riittävästi apilan tarvitsemaa booria sekä kotieläinten tarvitsemaa seleeniä. Yaran lannoiterakeissa seleeni lisätään Uudenkaupungin ja Siilinjärven tehtailla suoraan lannoitemassaan, mikä varmistaa tasaisen nurmirehun seleenipitoisuuden

Siikajoella optimoidulla täydennyslannoituksella kotiutettiin 30 kg typpeä!

Hankkijan Kasvuohjelmassa Siikajoella selvitettiin tasapainoisen lietteen täydennyslannoituksen merkitystä sadon määrään ja ravinteiden käytön tehokkuuteen. Kun karjanlanta täydennettiin pelkällä typellä, oli typpitase +22 eli 22 kg lannoitetypestä jäi käyttämättä nurmisadon muodostumiseen. Optimoidessa täydennyslannoitus maan viljavuusanalyysin perusteella valituilla YaraMila Y10 ja YaraMila NK2 -lannoitteilla, saatiin samalla typpilannoitusmäärällä + 3 000 kg ka/ha lisää nurmisatoa ja typpitase oli negatiivinen -8 eli 8 kg maasta vapautuvaa typpeä käytettiin lannoitetypen lisäksi sadonmuodostukseen.

Kasvuohjelmakokeessa Siikajoella vaihdettiin lietteen täydennyslannoituksessa pelkkä typpilannoitus YaraBela Suomensalpietarilla kasvuohjelman mukaiseksi tasapainoiseksi lannoitukseksi YaraMila Y10 ja YaraMila NK2. Tasapainoisella lannoituksella pystyttiin lannoitetypestä hyödyntämään 30 kg N/ha enemmän ja nurmisatoa saatiin lisää 3t ka/ha. Hankkijan Kasvuohjelma, Siikajoki 2022

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö
YaraSuomi