Fosfori on välttämätön kasveille ja eläimille

Fosforilannoitus nostaa nurmisadon määrää ja fosforipitoisuutta, graafi
Fosforipitoiset YaraMila Y3 ja Y4 nostivat säilörehusadon määrää ja fosforipitoisuutta Hankkijan nurmen kasvuohjelman havaintokaistoilla Simossa 2017. YaraMila NK2:n vaihto YaraMila Y4:ään tuotti sadonlisää 1 100 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja 27 % korkeamman fosforipitoisuuden säilörehuun. Tulokset osoittavat myös sen, että samanaikaisesti on huolehdittava riittävästä kaliumin määrästä.
Lietteen täydennyksessä lisäfosfori nostaa nurmisadon määrää ja fosforipitoisuutta, graafi
YaraBela Suomensalpietari ei riitä lietteen täydennykseen (lietettä 25 m3/ha keväällä). Kun lietteen kaveriksi valittiin YaraMila Y6, saatiin sadonlisää 3 300 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja säilörehuun 35 % korkeampi fosforipitoisuus. Pelkästään riittävä kaliumlannoitus nosti nurmisadon määrää 2 000 kg ka/hehtaari. Kun kaliumin lisäksi lannoituksella annettiin nurmikasvien tarpeen mukainen fosforimäärä (29 kg/ha), niin sato nousi vielä lisää 1 300 kg ka/hehtaari.

Elintärkeä fosfori

Kasveille


  • Energian lähde

  • Kasvuston ja juurten kehityksen nopeuttaja

  • Tärkeä rooli aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa

  • Parantunut veden ja ravinteiden otto vaikuttaa suoraan nurmisadon määrään ja laatuun

Märehtijöille ja hevosille


  • Fosforia säilörehusta, laidunnurmesta ja heinästä

  • Energian tuotantoon

  • Luuston ja hampaiden kehitykseen