Laadukkaalla rakeella tarkkaa typenkäyttöä

Tavoiteltaessa tarkkaa typenkäyttöä, on lannoiterakeen laadulla ja lannoitteen ravinnemäärillä kuin myös kemiallisella muodolla merkitystä. Laadukas rae on edellytys myös sille, että täsmälannoitustyökalujen tuomat edut voidaan hyödyntää.

Ei ravinteiden lajittumista levityksen yhteydessä

Yaran lannoitteissa kaikki ravinteet ovat samassa rakeessa ja levityksen yhteydessä ravinteet jakautuvat peltoon tasaisesti. Joka paikkaan peltolohkoa saadaan tavoiteltu määrä jokaista ravinnetta ja lannoitus on tasapainoista. Tämä puolestaan tehostaa arvokkaiden ravinteiden käyttöä.

Yara, levitettävyys
Kuva 1. Yaran lannoitteiden yksi tärkeä laatuominaisuus on tasainen levitettävyys. Kun kaikki ravinteet ovat samassa rakeessa, tuo tasainen levitettävyys saman määrän ravinteita jokaisen kasvin ulottuville.

Epätasainen levittyvyys näkyy jälkikäteen raitoina peltolohkolla. Erityisesti typen epätasainen levittyminen näkyy tumman ja vaalean vihreän värisinä raitoina. Eri rakeissa olevat muut ravinteet levittyvät peltolohkolla epätasaisesti suhteessa typpeen eikä lannoitus ole kasvin näkökulmasta tasapainoista. Ravinnepitoisuus korkea- ja heikkolaatuisessa rakeessa eivät ole siten vertailukelpoisia.

Levitysleveys maksimissaan

Yaran lannoiterakeet ovat laadukkaita, sillä ne läpikäyvät Siilinjärven ja Uudenkaupungin lannoitetehtailla tiukan laadunvarmistusprosessin.

Korkealaatuinen YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden rae mahdollistaa pintalevittimellä maksimilevitysleveyden, esimerkiksi 40 m, käytön. Heikkolaatuisilla rakeilla levitysleveys helposti puolittuu eikä silloinkaan ravinteiden tasainen jakautuminen peltolohkolle ole varmaa.

Täsmätyökaluista tehot irti

Laadukas rae, jossa ravinteet ovat samassa rakeessa on edellytys myös täsmälannoitustyökalujen onnistuneelle käytölle. Onnistumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tarkempaa typenkäyttöä ja laadukkaampaa nurmisatoa.

Sekä ajo-opastin että levityskarttojen käyttö tuo etuja ainoastaan silloin, kun lannoitteen laatu varmistaa ravinteiden tasaisen levittyvyyden.

Claas, Amazone, pintalevitys

Ravinteiden kemiallisella muodolla on väliä

Ravinteen kemiallinen muoto vaikuttaa sen käyttökelpoisuuteen kasville kuten myös siihen kuinka vahvasti ravinne sitoutuu maapartikkeleihin tai orgaaniseen aineeseen.

Esimerkiksi rikki voi olla lannoitteissa joko ammonium-, kalium- tai kalsiumsulfaatin muodossa. Näistä kemiallisista muodoista ammoniumiin sitoutunut sulfaatti huuhtoutuu herkimmin. Lisäksi ammonium-muotoinen typpi yhdessä ylimääräisen sulfaatin kanssa happamoittaa peltomaata noin kuusi kertaa enemmän kuin ammoniumnitraattityppi.

Yaran lannoitteissa typpi on ammoniumnitraattia, joka tehostaa kasvin typenottoa eikä happamoita maata turhaan. Rikki puolestaan tarjotaan useassa eri kemiallisessa muodossa, mikä pienentää huuhtoutumisriskiä.

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö
YaraSuomi