Lannoituspäätöksen jälkeen katse kohti YaraVita-lehtilannoituksia

Nurmien kevätsadon lannoituspäätökset on valtaosin tehty ja suunnitelmien mukaiset lannoitukset toteutettukin. Haastava lannoitevuosi on vaikuttanut monella tilalla lannoitevalikoimaan ja YaraMila-lannoitteiden sijaan on nurmet lannoitettu korkeatyppisillä YaraBela-lannoitteilla.

Suurisatoisten nurmien ravinnetarve ei ole kuitenkaan muuttunut ja siksi nurmien ravinnetila kannattaa määrittää kasvukauden alussa lähettämällä nurminäyte Megalab-analyysiin. Megalab-analyysin tulos kertoo sadonmuodostusta rajoittavat ravinteet ja antaa ohjeet sopivan YaraVita-lehtilannoitteen valintaan.

Miten nurminäytteet otetaan Megalab-analyysiin?

• Tutustu ohjeisiin Yara Megalab -kasvianalyysi | Yara Suomi ja tulosta Megalab-analyysilähete.
• Mikäli mahdollista, ajoita näytteenotto maanantaiksi, jolloin saat analyysitulokset ja YaraVita-lehtilannoitussuositukset loppuviikolla.
• Ota näyte, kun nurmikasvuston korkeus on 15-30 cm. Pyri varmistamaan, että näyte edustaa hyvin koko nurmilohkon kasvustoa.
• Varmista, että näytteeseen ei tule maata. Huuhtele näyte tarvittaessa ja kuivaa huolellisesti. Älä ota näytteeseen kuolleita tai vioittuneita kasveja tai ota niistä erillinen näyte.
• Näytteen koko tulee olla 150 g, mikä tarkoittaa 1 litran täyteen pakattua muovipussia.

Miten analyysitulosta tulkitaan?

Megalab-analyysin tulos kertoo selkeästi mahdollista ravinnepuutteista sekä antaa ohjeen oikean YaraVita-lehtilannoitteen valintaan.

Tulee kuitenkin muistaa, että nurmikasvien pääravinteiden tarve on suuri eikä lehtilannoitteilla pystytä korjaamaan esimerkiksi kaliuminpuutosta vaan tällöin suosituksena on lannoitteen vaihtaminen esimerkiksi YaraMila NK2-lannoitteeksi tai Yara BIOTIITTI perustamisvaiheessa. Megalab-analyysin tulos antaa siten hyviä ohjeita paitsi ensimmäisen nurmisadon ravin-netilan parantamiseen, myös ensi vuoden lannoitussuunnitelmiin.

Esimerkki Megalab-analyysin tulosraportista ja lannoitussuosituksista.
Esimerkki Megalab-analyysin tulosraportista ja lannoitussuosituksista.

Apilapitoisille nurmille YaraVita BRASSITREL PRO tai MULTICROP

Monet ovat siirtyneet puhtaista heinäseoksista apilapitoisiin nurmisiemenseoksiin. On hyvä muistaa, että timotein tai nurminadan ja apilan ravinteiden tarve poikkeaa merkittävästi toisistaan ja esimerkiksi apiloiden boorin tarve on nurmikasveja suurempi. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet soveltuvat erinomaisesti apilapitoisten nurmien lannoitukseen, sillä ne sisältävät riittävästi apilan tarvitsemaa booria.

YaraVita-lehtilannoitteen valinnassa nurmiseoksen koostumus kannattaa myös huomioida. YaraVita BRASSITREL PRO ja YaraVita MULTICROP ravinnekoostumus sopii erityisesti apilapitoisille nurmille, sillä ne sisältävät muun muassa typensidonnassa tärkeää molybdeeniä.

Mervi Seppänen
Kehityspäälikkö
YaraSuomi