Mallasohran lisälannoitus toi sadonlisää

Mallasohran lisälannoitus toi tuntuvan sadonlisän, ja kasvusto sai hyödynnettyä lisälannoituksena korrenkasvuvaiheessa annetun typen haastavista olosuhteista huolimatta. Myös saavutetut valkuaispitoisuudet vastasivat mallasohran laatuvaatimuksia ja asettuivat kaikilla koejäsenillä välille 11,2- 11,95 %.

Mallasohran lisälannoituksella saatu sadonlisä oli Skyway-lajikkeella 798 kg ja Eastway-lajikkeella 478 kg. Kylvölannoituksessa annettiin YaraMila Y10 -lannoitteena 110 kg N/ha ja toinen koejäsenistä sai lisälannoituksena YaraBela Axania 40 kg N/ha. Ravinteiden tehokasta käyttöä edesauttoi onnistunut kasvinsuojelu. Kuluneella kasvukaudella myös koeruutujen satotasot ja lisälannoituksella saadut sadonlisät jäivät kuitenkin hyviä kasvukausia vaatimattomammiksi.