Rajoittaako ravinnepuutos kasvua?

Kasvukaudella viljelyyn käytettävät panokset ja kasvustosta odotettava sato ovat arvokkaita. On tärkeää, että kasvusto saa hyödynnettyä annetut ravinteet mahdollisimman tarkasti kasvuun ja sadonmuodostukseen. Kasvua rajoittavat ravinnepuutokset eivät aina ole silmin havaittavissa, mutta ne voivat heikentää sadonmuodostusta ja ravinteiden käytön tehokkuutta.

Viljavuustutkimuksen perusteella voi varautua ennalta myös hivenravinteiden tarpeeseen, mutta tarkimman tiedon saa lähettämällä kasvustonäytteen Megalab-kasvianalyysiin. Tulosten mukana tulee lannoitesuositus, jos ravinnepuutteita ilmenee.

YaraVita-lehtilannoitteiden tuoteperheestä löytyy ratkaisuja ravinnepuutteiden korjaamiseen ja hivenlannoituksen täydentämiseen. YaraVitat sopivat myös useimpiin tankkiseoksin.

Kasvianalyysin hyödyt

1. Lisälannoituksen tarkentaminen ja oikean tuotteen valitseminen helpottuu.
2. Piilevien ravinnepuutosten havaitseminen auttaa sadon parantamisessa.
3. Liiallisen lannoituksen välttäminen tuo kustannussäästöjä.
4. Megalab-tuloksia voi hyödyntää seuraavan vuoden lannoituksen suunnittelussa. Näin mahdollisiin ravinnepuutoksiin varautuminen helpottuu.

 

Anna-Kaisa Salovaara
Kehityspäällikkö
YaraSuomi