Valmiina syysviljojen lannoituksiin

Aurinkoiset päivät ovat lisääntyneet jo hyvää vauhtia, ja kun pellot alkavat paljastua lumen alta, ajatukset kääntyvät uuteen kasvukauteen. Viime syksynä syysviljoja kylvettiin ennätyksellisen suurelle alalle ja nyt on aika valmistautua niiden kevään ensimmäisiin lannoituksiin.

Kasvuston paljastuessa lumen alta hiotaan kevään lannoitusstrategia. Syysviljojen lannoitus kannattaa jakaa useampaan levityskertaan. Lannoitteeksi ensimmäiseen lannoitukseen valitaan rikkipitoinen YaraBela tai moniravinteinen YaraMila -lannoite. Lisäksi YaraVita-ruiskutus kasvun alussa auttaa juuristoa kehittymään ja kasvustoa vahvistumaan. YaraVita GRAMITREL B tai YaraVita STARPHOS MnP ovat hyviä valintoja kasvukauden ensimmäisiin lehtilannoituksiin.

Kevään ensimmäistä lannoitusta kannattaa painottaa, jotta saadaan riittävän vankka kasvusto ja paljon tähkiä. Ensimmäiseen lannoitukseen on hyvä käyttää typpeä yleensä vähintään 100 kg/ha, jolloin jaon voi suunnitella esimerkiksi 100 + 30 + 35 kg N/ha. Jos kasvusto on hyvin tiheä (vähintään 900 versoa/m2), voidaan ensimmäisen lannoituksen typpimäärää hieman pienentää ja suunnitella lannoituksen jako esimerkiksi 80 + 40 + 45 kg N/ha. Ensimmäinen lannoitus tehdään, kun maa kantaa ja kasvu on käynnistynyt. Toinen levityskerta ajoittuu korrenkasvuvaiheeseen ja kolmas tähkävaiheeseen.

Ensimmäistä lannoitusta tehtäessä on oikea hetki myös perustaa pellolle nolla- ja maksimiruudut, joilta ravinteiden riittävyyttä ja mineralisaatiota voidaan seurata kasvukaudella. Katso tarkemmat ohjeet ruutujen perustamiseen ja tilaa Yaran lisälannoituskirje alta.

 

Kasvukauden lisälannoituksiin voi valmistautua myös kirjautumalla Atfarmiin ja piirtämällä lohkot valmiiksi, jolloin täsmälannoittajaksi on helppo ryhtyä kasvukaudella. Atfarm on nyt maksuton Yaran asiakkaille.

 
Nolla- ja ylilannoitusruutu