YaraSuna Bio Plus - orgaanisen kierrätyslannoitteen ravinteet tulevat nopeasti kasvin käyttöön

Viljelykasvin sato määräytyy satokomponenttien perusteella. Viljoilla näitä ovat kasviyksilöiden määrä/m2, jyvämäärä tähkässä tai röyhyssä ja lopulta jyvien koko ja paino. Viljojen alkukehitys on Suomen oloissa nopeaa ja potentiaalinen sato määräytyy pitkälti heti kasvukauden alussa. Satokomponenttien kehitystä täytyy meillä tukea runsaalla alkukasvukauden lannoituksella.

Maaperässä on luontaisesti ravinteita, mutta ne tulevat viljelykasvien näkökulmasta käyttöön liian hitaasti, ja niiden määrä ei riitä kunnollisen sadon rakennusaineiksi. Sama tilanne on orgaanista ainesta sisältävien laimeiden lannoitteiden ja maanparannusaineiden kanssa. Keskimäärin niistä vapautuu ravinteita vähän ja osa myös väärään aikaan.

YaraSuna Bio Plus - orgaaninen kierrätyslannoite
YaraSuna Bio Plus - orgaaninen kierrätyslannoite

Yaran tavoitteena on tuoda markkinoille orgaanista aineista sisältäviä kierrätyspohjaisia lannoitteita, joiden teho on mahdollisimman lähellä mineraalilannoitteiden tehoa. Samoin niitä pitää voida käyttää nykyisellä lannoituskalustolla ilman, että pellolle ajetaan vettä raskaalla kalustolla.

Olemme mitanneet YaraSunan typen ja muiden ravinteiden käyttökelpoisuutta ja tehoa. Tutkimusten perustella YaraSunalla päästään typen osalta 75% tehoon verrattuna mineraaliravinteisiin heti alkukasvukauden aikana. Sadon määrällä mitattuna teho on ollut parhaimmillaan 94% mineraalilannoitteen tehosta.

Lannoitteen hajoamisnopeus maassa on epäsuora osoitus ravinteiden vapautumisesta. Tätä voidaan selvittää maan hengitysaktiivisuuden avulla. Selitys YaraSuna Bio Plus 10-4-1 nopeavaikutteisuuteen näkyy selvästi oheisesta kuvasta, joka osoittaa maan hengitystä eri orgaanisten lannoitteiden lisäyksen jälkeen (Kuva 1). YaraSuna Bio Plus alkaa hajota maassa nopeasti, jo heti ensimmäisen 10 päivän aikana maahan lisäyksen jälkeen ja samalla ravinteet alkavat vapautua. Verrattuna lantaan, mädätteisiin ja kompostiin ero on huomattava.

Maan hengitysaktiivisuus -graafi
Maan hengitysaktiivisuus 70 päivän aikana lannoitteen lisäämisestä lukien (Yara Hanninghof 2022). Kontrollina on dekstroosi, joka on yksinkertainen sokeri ja nopea hiilen lähde maaperän eliöstölle.
 

Tapio Lahti
Kiertotalousagronomi, YaraSuomi

Liittyvät tuotteet