YaraSuna -kierrätyslannoitteilla kohti uudistavaa viljelyä

YaraSuna -lannoitteissa on ravinteiden lisäksi energiaa maaperän eliöstön tarpeisiin, mikä ylläpitää maan viljavuutta.

Maaperän viljavuuden säilyttäminen on yksi nykyisen viljelytavan haasteista. Vaikutukset voivat meidän viljelyolosuhteissamme näkyä selvimmin maan rakenteen ja vesitalouden heikentymisenä.

Karjanlanta on vanha hyväksi koettu maaperän viljavuuden ylläpitäjä ja kasvin lannoite, mutta lantaa ei ole kaikkialla saatavilla.

Hankkijan myynnissä oleva orgaaninen YaraSuna Bio Plus -lannoite sisältää 10 % typpeä, 4 % fosforia ja 1 % kalia ja rikkiä. Lisäksi Plus-lisäaine tehostaa lannoitteen ravinteiden muuttumista kasveille käyttökelpoisiksi, erityisesti alkukasvukauden kylmissä maissa. Lannoitteessa on 70 prosenttia orgaanista aineista ja siksi se antaa maan eliöstölle energiaa kasvaa ja tuottaa maahan hyödyllisiä vaikutuksia lannan tapaan.

YaraSuna Bio Plus -lannoitteita voi käyttää kuten väkilannoitteita nykyisillä pinta- ja kylvölannoittimilla. Kylvölannoituksessa käyttömäärä voi olla 900 kg/ha asti.

YaraSuna Bio Plus on luomukelpoinen täydennyslannoite, mutta sen käytön voi yhdistää myös väkilannoitteiden käyttöön. Tällöin hehtaarille saadaan helposti tarvittava määrä ravinteita, esimerkiksi typpeä. Yara Kotkaniemen koetulosten mukaan tällainen yhteiskäyttö soveltuu erityisen hyvin syyskylvöisten syyslannoitteeksi, jolloin käyttömäärällä 300 kg/ha typpeä tulee 30 kg/ha ja fosforia 12 kg/ha. Fosforista vain osa lasketaan käyttökelpoiseksi kirjanpidossa.

Yara Kotkaniemen koetulosten (2020) mukaan syyskäyttö syysvehnällä paransi satoa 7 prosenttia (400 kg/ha) verrattuna lannoittamattomaan. Kevätlannoitus on luonnollisesti haastavampi, koska kasvien pitää saada nopeasti ja paljon liukoisia ravinteita. YaraSuna Bio Plussan typestä noin kolmannes on nopeasti kasveille käyttökelpoista, loput vapautuu kasvukauden aikana. Kevätlannoitukseen yhdistettynä YaraSuna Bio Plus ja YaraBela-yhdistelmä on yltänyt lähes väkilannoitteen tasolle, mutta jäi kuitenkin viime vuoden hyvissä oloissa ja 7 t/ha satotasolla 6-9 % alle YaraMila + YaraBela -lannoituksen. Yhteiskäyttöä kehitetään edelleen.

 

Esimerkkejä YaraSunan käyttämisestä yhdistelmänä väkilannoitteiden kanssa.

Kierrätyslannoite ja väkilannoite yhdistelmä, syysvilja
YaraSuna Bio Plus yhdistetty syysviljan lannoitukseen.
 
Kierrätyslannoite ja väkilannoite yhdistelmä, kevätvilja
YaraSuna Bio Plus yhdistetty kevätviljan lannoitukseen.
 


Teksti ja kuvat: TAPIO LAHTI, kiertotalousagronomi, YaraSuomi

Liittyvät tuotteet