YaraVita hivenlehtilannoitteilla ravinteiden saanti kohdalleen

Sokerijuurikas tarvitsee viljoja enemmän hivenravinteita, erityisesti booria, mangaania, sinkkiä ja kuparia. Sokerijuurikaan viljelyssä ei ole syytä odottaa hivenravinteiden puutosoireiden ilmaantumista, koska puutosoireiden ilmaantuessa suuri osa sadosta on jo menetetty. Hivenravinteiden lehtilannoitus on hyvä ottaa käyttöön rutiininomaisesti osana viljelyohjelmaa.

YaraVita Bortrac

Juuren kehityksen alkaessa solukoiden häiriötön kehitys vaatii riittävästi booria ja kalsiumia. Boorinpuutteessa juuresta, juuren kaulasta ja sisältä löytyy kuollutta solukkoa eli mädäntyneitä alueita, mikä alentaa juurikkaan teknistä laatua. Juurikas tarvitseekin booria moninkertaisesti viljoihin verrattuna. Ilman booria myös maanpäällinen kasvu häiriintyy ja lehdistä voi tulla epämuodostuneita.

YaraVita Bortracilla voi tehokkaasti tukea kasvin boorinsaantia maasta. Käsittelyn voidaan tehdä alkaen 4- lehtiasteelta, jolloin käyttömäärä on 3 l/ha. Käsittelyn voi toistaa aikaisintaan 10 vuorokauden kuluttua.

YaraVita Mantrac Pro

Mangaanin puutos on hyvin kalkituilla sokerijuurikaspelloilla erittäin yleistä. Mangaanin lehtilannoituksella onkin saatu merkittäviä sadonlisiä. Mangaania on syytä antaa lehtilannoituksena myös jos NPK –lannoituksen yhteydessä ei maahan ole lisätty hivenravinteita.
YaraVita Mantrac Pro on markkinoiden tehokkain mangaanin lehtilannoite. Sokerijuurikkaan tutkimuslaitoksella 2017 tehdyssä kokeessa YaraVita Mantrac Pro -käsittely lisäsi sokerijuurikkaan satoa 2,3–2,9 t/ha. Suhteutettuna ainekustannukseen YaraVita Mantrac Pro -käsittelyyn sijoitettu 1 euro antoi 4–6 euroa tuottoa. YaraVita Mantrac Prota voi antaa sokerijuurikkaalle 4 -lehtiasteelta alkaen. Käyttömäärä on 1-2 l/ha. Käsittelyn voi uusia aikaisintaan viikon kuluttua.

YaraVita Zintrac

Sokerijuurikkaalla voi esiintyä myös sinkin puutosta. Mangaanin tavoin sinkin saatavuus kasville heikkenee maan pH.n noustessa. Sinkin puutos alentaa satoa ja voi heikentää myös laatua, erityisesti sokeripitoisuutta.
YaraVita Zintrac sisältää 700 g/l sinkkiä. Se siis antaa sokerijuurikkaalle jo kertakäsittelyllä tarpeeksi sinkkiä suureenkin satoon. Kasvuston voi ruiskuttaa 4 –lehtiasteelta alkaen ja käsittelyn uusia 10 –vuorokauden kuluttua.