YaraVita THIOTRAC varmistaa huippulaatuisen nurmisadon ja tarkan typenkäytön

Nurmi

YaraBela- ja YaraMila-lannoitteet sisältävät rikkiä 2-4 %, mikä riittää turvaamaan suuren ja laadukkaan nurmisadon.

Mikäli ensimmäisen nurmisadon kasvun edellytykset ovat suotuisat eli tarjolla on riittävästi kosteutta, kannattaa erityisesti ensimmäiselle nurmisadolle käyttää rikkakasviruiskutuksen yhteydessä YaraVita THIOTRAC -lehtilannoitetta 5 l/ha turvaamaan nurmirehun optimaalinen raakavalkuaispitoisuus ja tehostamaan typenkäyttöä.

Lisärikin hyöty havaittiin Yaran pilottitilalla tehdyssä YaraVita THIOTRAC -lehtilannoituskokeessa, jossa 5 l/ha eli 1,5 kg rikkiä/ha lisäsi sekä nurmisatoa että nosti nurmirehun raakavalkuaispitoisuutta (kuva 1).

Mikäli kasvinsuojelutoimia ei tehdä, voi rikkilannoituksen turvaamiseen valita YaraBela RIKKISALPIETARI:n, joka sisältää 7,6 % rikkiä. YaraBela RIKKISALPIETARI on erityisesti suunniteltu lannan täydennyslannoitukseen, mutta soveltuu hyvin myös ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen.

Sopivasti rikkiä

Nurmikasvit tarvitsevat rikkiä 16-20 kg S/ha 8-10 t/ha kuiva-ainekilon tuottamiseen. Viljavuustutkimuksen mukaan rikkiä suositellaan nurmille viljavuusluokasta välttävä (nykyinen viljavuusluokka 3) alkaen 10-30 kg/ha/v.

Koska erityisesti ammonium-muotoinen rikki on helposti huuhtoutuvaa, tarjotaan Yaran lannoitteissa rikki useammassa eri kemiallisessa muodossa. Helposti huuhtoutuva ylimääräinen rikki happamoittaa maata ja aiheuttaa turhaa ympäristökuormitusta. Pilottitilan kokeessa rikin positiiviset vaikutukset tulivat esille jo YaraVita THIOTRAC -lehtilannoituksen 5 l/ha tuomalla 1,5 kg S/ha rikkilisällä.

YaraVita THIOTRAC - lehtilannoituksen käyttöajankohta

YaraVita THIOTRAC suositeltu käyttöajankohta on keväällä rikkakasvien torjunnan yhteydessä.

Nurmikasvuston ravinnetarpeen voi halutessaan varmistaa Megalab -kasvianalyysillä. Analyysitulos kertoo kasvuston ravinnetarpeen ja suosittelee tarvittaessa sopivaa YaraVita -lehtilannoitetta.

Kasvustonäyte otetaan noin 10-15 cm korkeasta nurmikasvustosta ja lähetetään analyysiin. Näyte kannattaa ottaa maanantaina, jolloin tieto mahdollisesta lehtilannoitustarpeesta on käytettävissä loppuviikolla.

YaraVita THIOTRAC sekoitettavuus kasvinsuojeluaineiden kanssa

YaraVita THIOTRAC on nestemäinen lehtilannoite, jonka sekoitettavuus hyvä eri kasvinsuojeluaineiden kanssa. Sekoitettavuus testataan kahden tuotteen, esim. rikkakasvien torjunta-aine ja YaraVita, kesken.

YaraVita THIOTRAC -lehtilannoitus 5 l/ha rikkakasvien torjunnan yhteydessä lisäsi nurmisatoa yli 900 kg ka/ha ja lisäsi typenottoa 10 kg N/ha. Yaran pilottitila, 2022.

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö
YaraSuomi