Bio-kierrätyslannoitteella kolmannes lisää satoa

Yara toi markkinoille myyntiin ensimmäisen Bio 8-4-2 kierrätyslannoitteen vuonna 2019 ja vuotta myöhemmin Bio 10-4-1. Bio-kierrätyslannoitteiden pääraaka-aine on kotimainen lihaluujauho. Lisäksi tuotteessa on mm. puupohjaista vinassia ja apatiittia.

Luomutuotanto on vahvassa myötätuulessa, ja EU komission pinta-alatavoite vuoteen 2030 mennessä on 40 milj. luomuhehtaaria. EU:n ruokaturvan vuoksi näitä hehtaareja pitää viljellä tehokkaasti. Peltoviljelyn tehokkain tuotantopanos on tunnetusti lannoite, jonka käyttö sallitaan myös luomuviljelyssä ns. täydennyslannoitteena.

 

"Jos luomutilalla ei ole lantaa käytettävissä, on täydennyslannoitus luomukelpoisilla lannoitteilla järkevä toimenpide"

 

Yara Kotkaniemen kolmen vuoden kenttäkoetulosten mukaan Bio-kierrätyslannoite lisää viljan satoa noin 1/3 verrattuna lannoittamattomaan. Koelohkon maalaji on runsasmultaista savimaa, ja viljelykierrossa on mukana nurmi. Lohko on viljava ja hyvärakenteinen.

Bio soveltuu myös syysvehnän ja muiden syyskylvöisten kasvien lannoitukseen. Syyslannoitteena se tavallisesti mullataan joko kylvön yhteydessä tai sitä ennen. Tämä lisää Bion tehoa jopa kolmanneksella. Bioa voi käyttää myös tavanomaisessa viljelyssä, mikä tuo maahan orgaanista ainesta lannoituksen yhteydessä.

 
Bio lannoituskokeiden tuloksia Yara Kotkanimestä.Tässä kokeessa keskityttiin syysvehnän kevätlannoitukseen, joka levitettiin pellon pinnalle ilman multausta. Bion satotuloksissa tämä näkyy. Syysvehnä ei selvästi saanut tarvitsemaansa typpeä satoikkunan aikaan ja Bion sato jäi YaraBelan tuottamasta huippusadosta merkittävästi. Ohralla maahan sijoitettuna Bion ero sen sijaan väkilannoitetyppeen jäi syysvehnää pienemmäksi, erityisesti luomuviljelyssä tyypillisellä typpimäärällä 50 kg N/ha. Olosuhteet koelohkolla olivat vuonna 2018 suosiollisia Bion orgaanisen typen hajoamiselle maassa.

Viime vuoden hankalissa olosuhteissa satotaso jäi ohralla vaatimattomaksi. Biolla lannoitetut ruudut antoivat kuitenkin satoa yli 40 % enemmän verrattuna lannoittamattomaan.

Jos luomutilalla ei ole karjanlantaa käytettävissä, on täydennyslannoitus luomukelpoisilla lannoitteilla järkevä toimenpide. Lannoitteen avulla voidaan saada aikaan kunnollinen kasvusto, joka puolestaan on edellytyksenä pellon rakenteen ja viljavuuden ylläpitämisessä.


Teksti: Tapio Lahti, Johtava agronomi, Yara Suomi

Liittyvät tuotteet