Kierrätyslannoitteen käyttö paransi huomattavasti kauran satoa

Viime kesänä tehtiin useita lannoituskokeita uudella YaraSuna Bio Plus 10-4-1 kierrätyslannoitteella. Yksi koepaikoista oli LuomuMattisen tila Kouvolassa, jota isännöi Tommi Hasu.

 
Proxy-kauran lannoituskoe 2022

Tila on erikoistunut luomunautojen kasvatukseen ja peltoviljelyssä nurmen lisäksi panostetaan gluteenittoman kauran viljelyyn. Koelohkoksi valikoitui laitumena ollut pelto, johon perustettiin kaksi samankokoista aluetta, lannoitettu ja lannoittamaton. Kokeessa selvitettiin, kuinka paljon lisää satoa saadaan, kun Proxy-kauran kylvölannoituksessa käytetään kierrätyslannoitetta. Satotietojen jälkeen laskettiin kylvölannoituksen kannattavuus lannoittamattomaan kasvustoon verrattuna. Kasvukausi oli sääolosuhteiltaan suotuisa: sadetta ja lämpöä saatiin oikeassa suhteessa, mikä vaikutti alueiden eroavaisuuksien esille tulemiseen. Puintitietojen perusteella lannoitetun alueen keskisato oli 3000 kg/ha ja lannoittamattoman alueen sato oli puolet pienempi eli 1500 kg/ha. Kannattavuuslaskelman mukaan lannoituksella saatiin 356 €/ha enemmän tuottoa lannoittamattomaan verrattuna. Laskelmassa kuluina otettiin huomioon lannoitekustannus ja levitystyö 17 €/ha.

Lannoituksella parempi tuotto

Lannoituskokeen tulokset Proxy-kauralla

Kaurasta saatuun satoon ja kannattavuuslaskelman tulokseen Tommi on tyytyväinen ja on sitä mieltä, että lannoituksella pitää saada vuodesta toiseen kokeenmukainen tuotto. Kesän aikana hän pystyi silmämääräisesti erottamaan lannoitetun alueen, koska siinä kauran kehitys oli tasaista, mikä näkyi myös tasalaatuisena satona. Tommi kertoo, että vaikka tilalla on käytettävissä karjanlantaa, kierrätyslannoitteita käytetään kauran lannoituksessa lohkoilla, joilla on sadontuottokykyä ja odotusarvo tuottaa satoa vuodesta toiseen on korkea. Lannoituksella varmistetaan kasvin riittävä ravinteiden saanti sekä viljelysmaan pysyminen viljavana myös jatkossa. Kierrätyslannoitteet ovat mahdollistaneet sen, että samalla lohkolla voidaan viljellä useana peräkkäisenä vuonna kauraa.

Gluteeniton kaura, LuomuMattinen
Tommi Hasu on tyytyväinen saamastaan gluteenittoman kauran sadonlisästä.

Teksti: Taina Salminen, Hankkija Oy Kuvat: Yara Suomi

Liittyvät tuotteet