Luonnonmukaisen viljanviljelyn lannoitusohjelma

Luonnonmukaisessa tuotannossa lannoitus perustuu viljelykiertoon, jossa kasvinvuorotuksella saadaan ravinteita maahan. Orgaanisilla lannoitteilla täydennetään kasvin kasvussa ja sadonmuodostuksessa tarvitsemia ravinteita. Lannoituksen suunnittelun apuna kannattaa käyttää maa-analyysiä, jonka pohjalta lannoituksen tarve viljelykasvin ja satotason mukaan lasketaan.

 

Alla olevissa taulukoissa on muutama esimerkki lannoitusohjelmasta. Yara Biotiitti sopii esimerkiksi viherlannoitusnurmelle, joka on hidasliukoinen kaliumia sisältävä jauhemainen maanparannusaine. Tuote sopii pellon kalium-, magnesium- ja kalsiumlannoitukseen. Tuote nostaa lisäksi maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen.

Luomu viljakierron lannoitusohjelma I. Fosfori välttävä-luokassa, sato 4000 kg/ha max. 64 kg P, (60 % korjaus) 106 kg
Luomu viljakierron lannoitusohjelma II. Fosfori tyydyttävä-luokassa, sato 4000 kg/ha max. 40 kg P, (60 % korjaus) 66 kg

Orgaaniset lannoitteet soveltuvat kylvölannoitukseen sekä pintalevitykseen. Kummatkin luomuun soveltuvat lannoitteet ovat käytännössä testattuja toimiva lannoitteita.

Liittyvät tuotteet