Uutuus luomuviljelyyn: YaraSuna BIO Plus 10-4-1

YaraSuna luomulannoitteen fosforista on kasvukaudella käyttökelpoista 3/4.

Luomulannoitteet ovat osa Yaran uutta kierrätyslannoitteiden YaraSuna-tuoteperhettä. Luomulannoitteiden tutkimukseen on panostettu ja uutta mielenkiintoista tietoa on syntynyt.

Luomulannoitteet sisältävät vain tietyn osan kasveille heti käyttökelpoisia ravinteita. Pääosa ravinteista vapautuu kasvukauden kuluessa. Ravinteiden vapautumista luomulannoitteista on selvitetty Yaran Saksan tutkimuskeskuksessa.

Kokeissa selvisi, että lannoitteessa olevan kokonaistypen määrästä jopa 3/4 on väkilannoitetypen veroista. YaraSuna BIO onkin tehokas luomutyppilannoite. Fosfori on mutkikkaampi ravinne tutkia ja sen käyttökelpoisuus vaihtelee. Hanninghofin kokeissa YaraSuna BIO -lannoitteen kokonaisfosforista noin 10 % on heti kasveille käyttökelpoista ja yhteensä 3/4 on kas- veille käyttökelpoista kasvukauden aikana. Koska kasvi ottaa typpeen verrattuna fosforia tasaisesti kasvukauden ajan, on fosforin tasainen vapautuminen luomuviljelyssä etu.

YaraSuna BIO Plus 10-4-1

Muista ravinteista YaraSuna BIOn kalium on heti käyttökelpoista ja magnesiumista kasvit voivat hyödyntää 70 %. Lannoite sisältää myös noin prosentin rikkiä (2,5 % SO3) ja useita hivenravinteita.

YaraSuna BIOn sisältämästä hiilestä 16–19 % on ligniinimuotoista ja siten hitaasti hajoavaa. Lannoituksen aikaansaama lisäkasvu myös sitoo hiiltä. YaraSuna BIO auttaa siis ylläpitä- mään satotasoa ja maaperän viljavuutta, joka on luomuviljelyssä tietenkin kaiken a ja o.

Uusi tuote YaraSuna BIO Plus 10-4-1

Tälle kaudelle myyntiin tuli YaraSuna BIO Plus, joka sisältää typen vapautumista edistävää aktivointiainetta. Aine parantaa lannoitteen käyttökelpoisuutta kasveille ja maan typpivaraston hyväksikäyttöä. Patentoitu aktivointiaine sisältää helppoliukoisia typpipitoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka ruokkivat maan mikrobistoa, erityisesti kasvukauden alussa, kun maa on vielä kylmää.

Aktivointiainetta on testattu kenttäolosuhteissa Yara Kotkaniemessä 2021. Kokeessa YaraSuna BIO PLUS tuottama lisäsato verrattuna lannoittamattomaan oli +55 % ja verrattuna perustuotteeseen +10 % satotasolla 3,5 t/ha. Typpitaso kokeessa oli 60 kg N/ha ja koekasvina kaksitahoinen ohra. Sadonlisä parantaa myös laskennallista typenkäytön tehokkuutta (NUE), mikä luomuviljelyssä tarkoittaa maasta vapautuvan typen tehokasta hyväksikäyttöä. Aiemmissa kokeissa on havaittu, että aktivointiaineen vaikutus on suhteellisesti parempi vähämultaisilla mailla.

Liittyvät tuotteet