Turvaa toimitus oikein täytetyllä viljapassilla – Näin vältät erän käännytyksen varastolta!

Luomutuotannossa viljapassi toimii eräkohtaisena - lain vaatimana – vakuustodistuksena, josta syystä sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Luomulainsäädännön mukaisesti puutteellisilla viljapasseilla varustettuja kuormia ei saa vastaanottaa luomuna. Jotta varmistut eräsi sujuvan vastaanoton, laadi aina viljapassit lähtevien kuormien mukaan itse, huolehdi niiden täyttämisestä ja vahvista asiakirja allekirjoituksellasi. Säästämällä vielä kopion oikeaoppisesti täytetystä viljapassista omaan kirjanpitoosi täydennät tuotantoketjun aukottomuutta ja tehokasta jäljitettävyyttä, joista molemmat ovat ensiluokkaisen elintarvikeketjun kulmakiviä.

Ohessa ohjeita viljapassin täyttöä varten kohta kohdalta ja liitteenä mallikappale kuorman mukaan lähtevästä viljapassista – vain allekirjoitusta vailla. Näiden kanssa ei voi mennä vikaan!

1. Viljapassin numero on tarkoitettu viljelijän omaa kirjanpitoa varten. Kohta on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Numeroksi käy esimerkiksi kuvaus siitä monesko viljapassi lähtee ko. tilalta kuluvana vuonna.

2. Viljalajin tulee sisältää sana "luomu"! Lajike on vapaaehtoinen tieto, mutta arvostaisimme kovin jos tämäkin kohta saataisiin täytettyä.

3. Tuotantotapa on merkittävä! Hankkija kerää myös 2. siirtymävaihevuoden luomusiemeniä, eli tässä kohtaa on luomun suhteen aina oltava rastitettuna joko "siirtymävaihe" tai "luomu" jotta erä osataan vastaanotossa yhdistää oikeaan tilaukseen ja kohdistaa oikeaan siiloon.

4. Luomuvalvontaviranomaisen tunnus on aluekohtainen. Tunnus on muotoa FI-EKO-XXX kolmen viimeisen ollessa tunnusnumeroita, ELY-keskuksittain. Tunnus on ehdottoman pakollinen tieto viljapassissa!

5. Erätunnus on myös viljelijän omaa kirjanpitoa varten, mutta suositeltava jäljitettävyyden tehostamiseksi. Tunnuksen on kerrottava viljelijälle heti mistä erästä on kyse ja tarkoituksena on tehostaa erän jäljitettävyyttä tilalla (mistä lohkolta, mistä siilosta, jne.) Viljelijä itse siis päättää ko. erätunnuksen merkinnästä, mutta suosittelemme sellaista käytettävän.

6. Ostajan ja vastaanottajan tiedot saat Hankkijalta/Moverelta. Välitysliikkeen tiedot tulee olla täytettynä sellaista käytettäessä.

7. Viljelijän tiedot tulee olla täytetty asianmukaisesti, toisin sanoen: Kaikkiin kysyttyihin kohtiin on vastattava. Mikäli viljelijä ei kuitenkaan esimerkiksi muista asiakasnumeroaan Hankkijalla, tulee viljelijä olla tunnistettavissa hyvin muiden tietojen perusteella (nimi, osoite, puhelinnumero). Mikäli kuljetat kuorman itse, täytä kuljetuksen tiedot täydellisesti.

8. ALLEKIRJOITUKSET TULEE OLLA JOKAISEN TAHON ITSENSÄ ALLEKIRJOITTAMIA, nimenselvennyksineen. Viljelijän tulee itse allekirjoittaa viljapassi - tämä on ehdoton vaatimus!