Yara BIOTIITTI lisää nurmisatoa ja nostaa maan viljavuuskaliumia

Yara Biotiitti on maanparannusaine, joka sisältää 5 % kaliumia, 7 % kalsiumia ja 10 % magnesiumia. Yara BIOTIITTIllä on lisäksi maan pH:ta ylläpitävä vaikutus.
Yara BIOTIITTIn käyttöä suositellaan nurmen perustamisvaiheessa lohkoille, joilla viljavuuskalium on huono – välttävä. Luken pitkäaikaisissa kokeissa Yara Biotiitin kaliumista vapautui 52 %, kalsiumista 45 % ja magnesiumista 3 %.
Yara BIOTIITTI nosti nurmisatoa Luke Ruukin tutkimusasemalla 800 – 1330 kg ka/ha (kuva 1). Lähtötilanteessa lohkon viljavuuskalium oli huononlainen.
Paras sadonlisä saatiin, kun myös nurmen fosforilannoitus optimoitiin ja liukoista kaliumia lisättiin vielä YaraMila Y5 (20-4,6-10 -3) – lannoitteella 50 kg K/ha.
Hyvä nurmisato ottaa vuosittain yli 300 kg K/ha. Yara Biotiitti varmistaa kaliköyhillä nurmilohkoilla riittävän kaliuminsaannin, kun myös muusta kaliumlannoituksesta, kuten sopiva YaraMila-lannoite ja karjanlanta, on huolehdittu.

 
Kuva 1.
Kuva 1. Yara BIOTIITTI -lisäyksen vaikutus nurmisadon määrään Luke Ruukin tutkimusasemalla 2019. Maan viljavuuskalium oli lähtötilanteessa huononlainen. Paras tulos saavutettiin, kun perustamisvuoden Yara BIOTIITTI-lisäyksen jälkeen nurmet lannoitettiin satovuosina YaraMila Y 5-lannoitteella pelkän YaraBela Suomensalpietari typpilannoitteen sijaan.
Kuva 2.
Kuva 2. Yara BIOTIITTI – käsittelyt tehtiin nurmen perustamisvaiheessa 2018 ja maan viljavuus K ja Mg määritettiin kolmivuotisen kokeen jälkeen syksyllä 2021. Yara Biotiitti käsittely nosti sekä K että Mg-pitoisuuksia maassa, mutta Mg käyttökelpoisuus nurmille on alhainen. Yara Biotiitti -käsittelyllä oli myös maan pH:ta ylläpitävä vaikutus.
 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
Yara

Liittyvät tuotteet